Fredsklubbar på skolor i Sydsudan vill inge hopp
Fredsklubbar på skolor i Sydsudan vill ge hopp till barn och unga

Fredsklubbar på skolor i Sydsudan vill ge barn och unga hopp om en bättre framtid. Arbetet som startats av Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation ONAD får nu stöd från Radiohjälpen och kan fortsätta utvecklas.

Efter att ha gått en utbildning till att bli ickevåldstränare genom ONAD, Organization for Nonviolence and Development, startade Najwa Salbistor en fredsklubb på skolan där hon arbetar som lärare.

Det är så lätt att bli uppgiven, att börja tänka att krig är naturligt och att vilja använda våld mot dem som inte vill samma sak som vi. Jag vill kunna vara med och förändra. Genom ONAD:s utbildning känner jag mig välsignad, jag har fått lära känna andra som vill samma sak som jag och vi har fått redskap att göra något bra av våra erfarenheter, säger Najwa.

Nu har arbetet utvecklats och fler klubbar på andra skolor i huvudstaden Juba har startats upp. Syftet med klubbarna är att höja barn och ungas kunskaper om ickevåld, mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet och på så vis bygga fredsfrämjande strukturer underifrån. Många i Sydsudan har ingen eller mycket liten kunskap i dessa frågor på grund av en mycket låg tillgång till utbildning och en hög nivå av analfabetism.

Personer från olika religioner och etniska grupper möts

Barnen som går fredsklubbarna och de tränare och lärare som driver dem, är både kristna och muslimer, med olika etniska tillhörigheter. Den pågående väpnade konflikten i Sydsudan har polariserat samhället och ONAD ser därför det som mycket viktigt att skapa mötesplatser för personer från olika religiösa och etniska grupper.

Intresset för fredsklubbar har snabbt blivit stort i Sydsudan och ONAD har fått många förfrågningar från skolor från olika konfliktdrabbade områden som är nyfikna på att lära sig mer om konceptet med fredsklubbar.

 

Långsiktig plan

Projektet med fredsklubbar har inletts på prov under 2015 och Kristna Fredsrörelsen är därför väldigt glada att Radiohjälpen har valt att gå in och stötta projektet, för att det ska kunna fortgå och utvecklas under resten av året.

ONAD har ett nära samarbete med Utbildningsministeriet i Sydsudan och har lyckats få ministeriet att inkludera fredsklubbar i skolplanen som en frivillig aktivitet. Målet är att staten på sikt ska ta över verksamheten, för att göra den långsiktigt hållbar och tillgänglig för fler barn och unga i Sydsudan.

Kristna Fredsrörelsen har stöttat ONAD (som tidigare, innan Sudan delades i två länder, hette SONAD) sedan 1999, genom att hålla utbildningar i ickevåld och stärka organisationens egna kapacitet för att kunna utföra ett bättre arbete.

Konflikten i Sydsudan en av världens allvarligaste

Sydsudan blev efter en folkomröstning ett självständigt land 2011. Nu slits det nya landet sönder av inbördeskrig, som tvingat nästan två av landets ca 11 miljoner medborgare på flykt. Stoltheten, glädjen och förväntningarna vid självständigheten 2011 var stark. Men utmaningarna för det unga landet är enorma, med en hotande svältkatastrof och polarisering mellan etniska och religiösa grupper. Barnen är särskilt drabbade av kriget, både genom det systematiska användandet av barnsoldater och sexuella övergrepp samt en särskild utsatthet i fråga om undernäring och svält.

ONAD vill ge hopp

Ett av de avgörande problemen som Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation ONAD identifierat är känslan av hopplösheten hos civilbefolkningen. Men det finns också hopp. ONAD menar att det går att bidra till lösningen av den väpnade konflikten med ickevåld och är bl.a. drivande i en civilsamhällesallians som medverkar i pågående fredsförhandlingar i Addis Abeba. De bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet. Historien ger en bild av att väpnad konflikt är ett normaltillstånd och att konflikter hanteras med våld, det är den med vapen som har makt. För att vända denna utveckling arbetar ONAD med att bygga kapacitet och resurser för ickevåldslig konflikthantering och utkrävande av rättigheter med särskilt fokus på barnens situation för att bygga hållbar fredskultur underifrån.

Stöd arbete för fred och ickevåld i Sydsudan. Ge en gåva!