peace-1152838_1280
Fredsmusik i vår adventskalender

Inför julen har en grupp fredsbyggande musiker släppt albumet Side by Side – fyllt av musik för fred och flyktingar. Kristna Fredsrörelsen har ställt sig bakom albumets programförklaring.

Alla sångerna framförs av Anna Burenius:

– Det finns så många viktiga medmänskliga uppgifter som kan belysas av julens berättelser. Jag tror att varje ny tid behöver sina egna julsånger att lägga till de gamla. Att med sång och musik få vara med och förmedla känslor som kan stärka och fördjupa människors engagemang för fred och rättvisa är något av det finaste jag vet

Sångare, musiker och producent har förverkligat albumet vars lyrik och musik sprungit fram ur Susanne Grimheden. Lunds Missionssällskap har finansierat inspelningen av albumet Side by Side. Låtar ur albumet finns på Youtube.

Programförklaring SIDA VID SIDA

I en tid av rädsla för det utsatta och svaga
– t o m för invandrare och flyktingar –
är det vår absoluta uppgift som kyrka
att påminna oss om att Jesusbarnet själv var flykting.

Och som samhällsmedborgare är det vår uppgift att inse
att vi alla rent historiskt sätt är invandrare i Sverige.

Kan vi inte ta emot våra flyktingar i vårt eget land idag,
kan vi som kristna inte heller ta emot fredsbarnet i våra hjärtan
– kan vi omöjligt nå varken frid, fred eller frihet i världen.

Vår julmusik vill hjälpa oss alla att våga se, beröras och stärkas av
vårt gemensamma ansvar och vår uppgift som människor,
oavsett trostillhörighet eller livsåskådning;
att livet kan födas på nytt
– när vi tillsammans tar vara på modet
att våga det svaga och utsatta.
Just där kan nytt liv födas fram.
I var och en av oss.

En poäng vi ser med berättelsen om Maria
som föder fram sin förstfödde i ett fattigt stall med dess dofter
och erfarenhet av att vara utlämnad,
är att den vill hjälpa oss alla att våga lita på
att nytt gudomligt liv finns också här och nu
– i våra egna kroppar.
När vi vågar stallets närvaro.

Lotta Sjöström Becker – generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen
Fredrik Berg – musikproducent
Sara Berg – kyrkomusiker
Anna Burenius – sångare & AT-läkare
Sylviane Courgeau – sångare & skulptris
Susanne Grimheden – präst
Martin Laps – sångare
Annika Persson – klarinettist
Samuel Rubenson – ordförande för Lunds Missionssällskap & professor
Emily Swain – sångare & skådespelare
Katalin Tibell – violinist
Jörgen Åkesson – trumpetare

The baby calls you to be
a living witness
to be leaven of the dough
of the society
Munib Younan

We can not become free
if women are not free
but hold the sky
Jean Zaru

Inkarnationens mysterium:

By choosing us
as your preferred dwellingplace
you invite us to choose you
as our preferred dwellingplace
Jean Vanier

 Citat i övers ur julalbumet Side by Side.