Fredspris för fortsatt fredsprocess

I morgon, lördag den 10 december, tar Colombias president Juan Manuel Santos emot Nobels fredspris 2016.

De allra flesta av våra medföljda organisationer är positiva till att Juan Manuel Santos får fredspriset säger Kristna Fredsrörelsens Maria Guerra. Just eftersom det fäster omvärldens ögon på hur fredsprocessen fortskrider. Beslutet att endast ge priset till Juan Manuel Santos är däremot omdebatterat eftersom kommittén valde att inte ta med Farcgerillan, som står på andra sidan i fredsprocessen.

Johana Rocha Gomez, Mänskliga Rättighets-jurist i organisationen Tierra Digna som Kristna fredsrörelsen samarbetar med säger att några av de allra största utmaningar nu i implementeringen av fredsavtalet är landsfrågan, hållbar utveckling, hur jorden ska brukas och vilka som ska ha tillgång till densamma.

Colombia är ett land rikt på mineraler och även om företag som utvinner dessa mineraler skapar arbetstillfällen så bär de ett stort ansvar för att överexploatera jorden. I flera regioner i Colombia har urfolk och afrocolombianer blivit tvångsförflyttade från sina hem. Vissa har tvingats lämna eftersom de floder de tidigare livnärt sig på blivit förgiftade i samband med företagens mineralutvinning. Folket i dessa regioner vill stanna, bruka jorden och överleva utan gruvindustrin.

Om vi ska uppnå en hållbar fred måste vi ta hänsyn till miljön och till de mänskliga rättigheterna fortsätter Johana. Hotbilden mot människorättsförsvarare har ökat de senaste åren i Colombia, speciellt när det är kopplat till storskaliga ekonomiska projekt som guld- och kolutvinning. Somos Defensores, rapport 2016. För oss i Tierra Digna har det varit otroligt värdefullt att Kristna Fredsrörelsen har närvaro i dessa regioner. Internationell närvaro är en viktig förutsättning för en fortsatt fredsprocess i Colombia.

Mäns våld mot kvinnor är fortsatt väldigt utbrett och i Colombia liksom i hela Syd- och Centralamerika växer nu en feministisk rörelse fram “Ni una más” – “Inte en  enda till” som syftar till att inte en enda kvinna ska behöva falla offer för mäns våld mot kvinnor. Implementeringen av fredsavtalet måste genomsyras av ett genusperspektiv avslutar Johana.

Johan Rochas Gomez

Johan Rochas Gomez

Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos