Gustavo KFR
Gustavo Ulcué – människorättsförsvarare

 

– Vi kämpar för vår överlevnad som folk, för de mänskliga rättigheterna och för harmoni mellan människa och natur, berättar människorättsförsvarare Gustavo Ulcué från Colombia. Han jobbar med ursprungsfolkens rättigheter och skyddet av den mark som historiskt har tillhört Colombias ursprungsfolk men som idag hotas av andra intressen.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

– Inbördeskriget är det allvarligaste hotet mot oss som ursprungsfolk. Antingen blir vi anklagade av regeringen för att stödja gerillan eller också anklagar gerillan oss för att stå på regeringens sida. Det är sällan vi själva får föra vår talan och förklara vilka vi är eller vad vi vill. Jag blev själv utsatt för ett mordförsök 2009 och tvingades fly landet. Man ville tysta mig eftersom jag arbetade med en folkrörelse som kritiserade regeringens politik. Vi protesterade mot kriget, regeringens planerade frihandelsavtal och avhysningarna av ursprungsfolk.

Gör Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer i Colombia någon skillnad?

– Kristna Fredsrörelsen medföljer organisationen Asorewa, som jag har arbetat med. Vi fick medföljning på flera resor, fredsobservatörerna besökte vårt kontor som en skyddsåtgärd och de spred information till den svenska allmänheten om Asorewas arbete. Som talesperson för ursprungsfolken i Colombia, och nu talar jag för våra folk som kollektiv, så kan jag säga att ert arbete är mycket viktigt för oss.

Vad kan vi i Sverige göra för de mänskliga rättigheterna i Colombia?

– Ni borde vara mer kritiska och trycka på er egen regering för att Sverige ska förmå företag och den colombianska staten att respektera mänskliga rättigheter. Ni borde fråga er regeringen hur den följer upp svenska företags agerande i Colombia, och ni borde hjälpa oss att sprida information om situationen i Colombia. Ett bra sätt att göra detta är att bjuda in gäster från Colombia som kan berätta om massakerna, försvinnandena och avhysningarna som fortfarande pågår där.