Isak Svensson är professor i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet Bitte Hammargren är journalist och har i många år varit stationerad i Mellanöstern. Joel Halldorf är lektor vid Teologiska högskolan som främst forskar om religion. Sofia Walan är före detta generalsekreterare hos Kristna Fredsrörelsen.
Ickevåld ur fyra perspektiv

I september gav Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Studieförbundet Bilda ut boken Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid, en antologi där flera ickevåldsprofiler skriver om ickevåldets roll i fred och konflikt.

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Fredsnytt nr 2 2016)

Boken har skickats till alla Kristna Fredsrörelsens medlemmar, och här får du en introduktion till innehållet och tips på hur du kan använda boken till studier. Boken tar upp ickevåld utifrån fyra olika perspektiv, där samtliga redogör för ickevåldets roll i arbetet kring fred och väpnade konflikter.

Det kidnappade ickevåldet

I bokens första kapitel ger Isak Svensson en bild av hur ickevåldets metoder har använts bland annat under den arabiska våren, men hur det längs vägen har bytt ägarskap från protesterande folkrörelser till människor och organisationer som inte har demokrati som slutmål.

Ingen hållbar fred utan rättvisa

I bokens andra kapitel berättar Bitte Hammargren om hur människor påverkas och tvingas fly undan konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika, samt hur EU, Ryssland och USA på olika sätt är inblandade i konflikterna genom vapenexport, flyktingavtal med Turkiet samt ökad rasism och islamofobi.

Religion och våld

I bokens tredje kapitel argumenterar Joel Halldorf att religion inte är en orsak till våldsamma konflikter, utan att religionen oförtjänt har fått denna stämpel. Istället menar Halldorf att det är nödvändigt att identifiera de faktorer som göder en konflikt och att bemöta dessa konstruktivt.

Fredsrörelsens utmaningar

I bokens avslutande kapitel presenterar Sofia Walan hur Kristna Fredsrörelsens arbete ser ut i Västsahara och Sydsudan, med berättelser från vardagslivet i de västsaharaiska flyktinglägren i Tindouf till de religiösa motsättningarna i Sydsudan och hur civilsamhället försöker bygga broar genom ickevåld.

TILL BOKEN FINNS även en studieguide, där faktafrågor om texterna blandas med självreflekterande frågor och värderingsövningar. Aktiviteterna och frågorna kan användas för att leda samtals- eller cirkelgrupper för att öka gruppens kunskaper om ickevåldets roll i freds- och konfliktsammanhang.

Författarna

Isak Svensson är professor i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet Bitte Hammargren är journalist och har i många år varit stationerad i Mellanöstern. Joel Halldorf är lektor vid Teologiska högskolan som främst forskar om religion. Sofia Walan är före detta generalsekreterare hos Kristna Fredsrörelsen.