Tre västsahariska kvinnor håller upp skyltar med texten
Kampanj: Agera för Västsahara i FN:s säkerhetsråd

Stöd Kristna Fredsrörelsens och NOVAs kampanj för att Sverige ska få upp frågan om Västsaharas självbestämmande i FN:s säkerhetsråd.

Kristna Fredsrörelsen arbetar i Västsahara genom en långsiktig relation med NOVA, en organisation vars medlemmar är unga västsaharier, mestadels från flyktinglägren i Algeriet, som arbetar för en fredlig lösning av konflikten och västsahariernas rätt till självbestämmande genom ickevåld.

Västsahara står i centrum för en av världens mest långvariga konflikter. Större delen av den tidigare kolonin Spanska Sahara ockuperas 1975 av Marocko, medan den västsahariska befrielserörelsen Polisario har utropat området till en självständig stat. FN har sedan 1991 utan framgång försökt genomföra en folkomröstning om territoriets framtida status.

Framsidan av vykortet - ett foto av en vägg där "Referendum" står skrivetAtt Sverige nu sitter med i säkerhetsrådet är ett gyllene tillfälle att som utlovat visa på en feministisk, konsekvent utrikespolitik och stå upp för folkrätten. Kristna Fredsrörelsen har därför i samarbete med NOVA startat en vykorts- och fotokampanj för att uppmuntra Sverige utrikesminister Margot Wallström att verka för att frågan om Västsaharas självbestämmande och folkomröstningen förs upp på säkerhetsrådets agenda.

Ladda ner vykortet här. Använd det gärna som inspiration till ett eget brev eller mejl till utrikesministern.

Bakgrund

Alltsedan Marockos ockupation av Västsahara har generationer av västsaharier växt upp i flyktingläger i Algeriet, under förtryck på det ockuperade territoriet eller i diaspora. Den rådande situationen skapar en stor frustration, särskilt bland unga varav en majoritet växer upp i flyktinglägren utan större framtidsutsikter och där allt fler röster höjs för att återgå till väpnad kamp. Splittringen men också isoleringen – i synnerhet av det ockuperade territoriet – innebär utmaningar för västsahariska fredskrafter och människorättsförsvarare dels genom osynliggörande av situationen, dels genom att det gör det mycket svårt att organisera sig effektivt. NOVA tror och hoppas på en fredlig lösning på konflikten genom att stå upp för folkrätten. Västsaharierna har rätt att välja sin framtid.

Läs mer om Kristna Fredsrörelsens arbete i Västsahara.

PS Vill du hjälpa till att sprida vykorten i ett sammanhang när dig så kontakta organisationssekreterare Mari Lindgren på 08-453 68 40 eller [email protected]