Okategoriserade – Kristna Fredsrörelsen

Okategoriserade

november 28, 2019
Ickevåld och konstruktivt motstånd – Exchange100
Som del av Kristna Fredsrörelsens 100-års jubileum arrangerades en internationell konferens på temat ickevåld den 23-25 oktober. Syftet var att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte från olika kontexter av fredsarbete samt att gemensamt arbeta fram nya strategier för samhällsförändring genom ickevåld.