Internationella teamet – Kristna Fredsrörelsen

Internationella teamet

Välkommen att kontakta oss på Kristna Fredsrörelsen

Emma Idestrand
Samordnare
Internationella teamet
08-453 68 06
emma.idestrand@krf.se


Kristina Hellqvist
Programsekreterare
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 15
kristina.hellqvist@krf.se

Kristina arbetar på Kristna Fredsrörelsen sedan augusti 2017. Tidigare har hon arbetat med internationella frågor på Svenska kyrkan bland annat som ansvarig för humanitärt arbete, Latinamerika samt flykting- och integrationsarbete i Sverige. Kristina har en master i interkulturell kommunikation och internationella relationer.


Marci Hernández Martínez
Projektsekreterare
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 43
marcilis.hernandez@krf.se

Marci är sociolog och har studerat Förintelsen och folkmord vid Uppsala universitet. Hon har arbetat flera år i Colombia med fokus på barns rättigheter och väpnad konflikt. Dessutom har hon varit fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Guatemala och Mexiko.


Ida Wilhelmson
Programsekreterare
ida.wilhelmson@krf.se


Love Wojnakowski
Projektledare
08-453 69 94
love.wojnakowski@krf.se


Erik Nilsson
Projektledare
08-453 6823
erik.nilsson@krf.se


Victoria Enström
Programsekreterare
Internationellt partnerstöd

08-453 68 46
victoria.enstrom@krf.se

Victoria arbetar på Kristna Fredsrörelsen sedan januari 2017. Tidigare har hon arbetat med bistånd och demokratiutveckling ibland annat Kambodja, Guatemala och Nepal. Victoria har en master i mänskliga rättigheter.