Internationella teamet – Kristna Fredsrörelsen

Internationella teamet

Välkommen att kontakta oss på Kristna Fredsrörelsen

Kristina Hellqvist
Programsekreterare
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 15
kristina.hellqvist@krf.se


Marci Hernández Martínez
Programsekreterare för Latinamerika
Fredstjänstprogrammet i Colombia, Guatemala, Mexiko
08-453 68 43
marcilis.hernandez@krf.se


Love Wojnakowski
Projektledare för Unga bygger fred
08-453 69 94
love.wojnakowski@krf.se


Erik Nilsson
Projektledare för Unga bygger fred
08-453 6823
erik.nilsson@krf.se


Victoria Enström
Programsekreterare
Internationellt partnerstöd

08-453 68 46
victoria.enstrom@krf.se