Organisation, ekonomi och HR – Kristna Fredsrörelsen

Organisation, ekonomi och HR

Välkommen att kontakta oss på Kristna Fredsrörelsen

Mari Lindgren
Organisationssekreterare
08-453 68 76
mari.lindgren@krf.se


Richard Spele
Ekonomiansvarig
08-453 68 49
richard.spele@krf.se


Stella Lundén
Programsekreterare
Metod- och kapacitetsstärkande utveckling
08-453 68 78
stella.lunden@krf.se


Katja Ödmann
HR-ansvarig

08 453 68 48
katja.odmann@krf.se