Organisation, ekonomi och HR – Kristna Fredsrörelsen

Organisation, ekonomi och HR

Välkommen att kontakta oss på Kristna Fredsrörelsen

Mari Lindgren
Organisationssekreterare
08-453 68 76
mari.lindgren@krf.se

Mari har varit engagerad i fredsfrågor sedan 80-talet och har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan april 2017.  Hon har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med bistånd, framförallt med fokus på kvinnors rättigheter.


Richard Spele
Ekonomiansvarig
08-453 68 49
richard.spele@krf.se

Richard har lång erfarenhet av ekonomiarbete både från näringslivet och den idéburna sektorn. Han är vikarierande ekonomiansvarig sedan april 2018. Richard har även arbetat internationellt genom stationering i Sydostasien och som projektansvarig för insatser i Bosnien. Han har även engagerat sig ideellt med hjälpinsatser i Lettland och Uganda.


Stella Lundén
Programsekreterare
Metod- och kapacitetsstärkande utveckling
08-453 68 78
stella.lunden@krf.se

Stella har arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan hösten 2016. Hon har en kandidatexamen med inriktning på internationell kris- och konflikthantering och har tidigare bland annat arbetat med utbildning på Svenska FN-förbundet. Hon har också varit fredsobservatör med KrF i Guatemala.


Katja Ödmann
HR-ansvarig

08 453 68 48
katja.odmann@krf.se

Katja började arbeta på Kristna fredsrörelsen i augusti 2017. Hon är personalvetare som tidigare arbetat med personalutveckling och som chef inom statlig verksamhet.


Jenny Norling (föräldraledig)
Ekonomiansvarig
jenny.norling@krf.se

Jenny är utbildad ekonom som arbetat på Kristna Fredsrörelsen sedan augusti 2016. Hon tidigare arbetat som controller både inom näringsliv och ideell sektor.