Revisorer och valberedning – Kristna Fredsrörelsen

Revisorer och valberedning

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – Gunnar Thullberg (extern)

Peter Jansson (föreningsrevisor ordinarie)

Anette Månsson (föreningsrevisor ersättare)


Valberedning

Anna Rehnberg

Henric Götefelt

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se