Revisorer och valberedning – Kristna Fredsrörelsen

Revisorer och valberedning

Revisorer

Gunnar Thullberg (extern)

Sten Haase (föreningens), sten.haase@gmail.com

Revisorssuppleanter

Lars Bond (föreningens)


Valberedning

Henrik Frykberg, Anna Rehnberg, Lisa Westberg

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se