Kristna Fredsrörelsen bojkottar Almedalsveckan

Pressmeddelande 2017-06-30

Kristna Fredsrörelsen väljer att inte delta på årets Almedalsvecka eftersom vi inte vill delta i ett arrangemang där den nazistiska terrororgruppen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) inkluderas som en jämbördig medverkande. Vi anser att nazism aldrig någonsin ska normaliseras.

Att NMR tillåts delta i arrangemanget sker på bekostnad av att vi i det civila samhället inte kan vara med på lika villkor. Nazismen är en våldsideologi och dess utövare har visat att dess metod är hot och våld. Den otrygghet nazistisk närvaro skulle innebära på Visbys trånga gator är oacceptabel och vi ställer inte upp på ett sådant arrangemang.

– Vi går aldrig med på att normalisera att en nazistisk aktör, som aktivt propagerar mot den värdegrund som veckan handlar om: demokrati, öppenhet och allas lika värde, det säger sig självt, säger Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Kristna Fredsrörslen anser att arrangörerna bör fastslå tydligare kriterier om demokrati, öppenhet och allas lika värde innan programmet och deltagare godkänns för att få vara en del i Almedalsveckan. Det skulle exkludera odemokratiska, rasistiska och nazistiska aktörer från att delta. Även SD.

– Kanske är det också dags att hitta ett nytt forum för öppna och likvärdiga samtal och diskussioner, där mindre handlar om företagsevent och köpstarka tankesmedjor och mer utrymme ges för alla de krafter som vill se en positiv förändring, till ett fredligt och hållbart samhälle utan våld, säger Lotta Sjöström Becker.

 

Presskontakt:

Jonas Karlsson, 08-453 68 45 eller [email protected].