personal och Frayba i Mexiko
Kristna Fredsrörelsen söker en koordinatör till Mexiko

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig,förtryck eller orättvisor.Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Vi söker nu en koordinatör som ska ansvara och leda vår verksamhet i Mexiko där vi arbetar med skydd av människorättsförsvarare (MR-försvarare). Var med och utveckla vårt arbete!

(Vi söker även en expert på kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd. Klicka här för att se den annonsen)

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsens fredstjänstprogram till att öka handlingsutrymmet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av MR-försvarare genom internationell medföljning är: Fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd.  Dessa fyra arbetsområden tillämpas med hjälp av en analys av MR-försvararnas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet.

Kristna Fredsrörelsen har arbetat i delstaten Chiapas i södra Mexiko sedan år 2000. På plats finns fem fredsobservatörer som utvecklar arbetet tillsammans med koordinatören. Projektet är i en utvecklingsfas vilket kan komma att innebära nya tjänster samt att arbetsbeskrivningen kan ändras beroende på arbetets utveckling.

Vi söker nu en koordinatör till projektet i Mexiko

Ansvarsområden

Koordinatören är ansvarig för fredstjänstprogrammets verksamhet och Kristna Fredsrörelsens personal i Mexiko samt första kontaktperson för projektets externa relationer. Koordinatören arbetar i nära samarbete med övrig personal i Mexiko, liksom med programsekreterare och HR-ansvarig i Sverige samt de koordinatörskollegor som leder Kristna Fredsrörelsens medföljningsarbete i Colombia och Guatemala.

Arbetsuppgifter

 • Kristna Fredsrörelsens representant och ansvarig mot lokala och internationella myndigheter och samarbetsorganisationer i landet
 • Arbetsledningsansvar för KrF:s personal i Mexiko (leda personalen inom ramen för uppsatta mål för verksamheten, uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa)
 • Säkerhetsansvar för KrF:s personal i Mexiko (beslut om säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln av fredtjänstprogrammet i Mexiko; ansökan, uppföljning, rapportering och säkerhetsställa intern styrning och kontroll över verksamheten
 • Ansvar för implementering och utveckling av fredtjänstprogrammet och att organisationens planer, regler och policydokument följs upp och verkställs
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering och revidering av ekonomiska medel inom projektet

Kvalifikationer

 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av organisationsledning och förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering (planering och uppföljning av budget samt bokslut)
 • Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete (gärna med erfarenhet av att arbeta med PME-system)

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga som präglas av samarbete, lyhördhet, prestigelöshet och tydlighet
 • Styra och leda verksamhet och personal enligt satta ramar och mål
 • God analysförmåga och kapacitet att systematisera information för tydlig resultatredovisning
 • Hög kapacitet att skapa system och strategier för projektutveckling
 • Goda färdigheter i att skapa och upprätthålla kontakter med såväl samarbetsorganisationer/medföljda MR-försvarare som relevanta myndigheter

Varaktighet

Anställningen är 2 år.

Med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Tillträde i september 2018 eller enligt överenskommelse. Anställningen startar med utbildning i Sverige.

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är den 2 maj. Ansökningshandlingar sänds till: [email protected] eller Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 16714 Bromma. Märk ditt mail eller kuvert med ”Ansökan koordinatör Mexiko”.

För frågor om tjänsten, kontakta HR-ansvarig Katja Ödmann, [email protected] eller telefon 08-4536848

För fackliga frågor, kontakta [email protected]