personal och Frayba i Mexiko
Kristna Fredsrörelsen söker fredsobservatörer till Latinamerika

Nu har du chansen att arbeta med att skapa skydd och handlingsutrymme för lokalt freds- och människorättsarbete i Guatemala, Mexiko eller Colombia. Vi söker dig som har mycket goda kunskaper i spanska, välutvecklad samarbetsförmåga och god anpassningsförmåga samt delar våra värderingar om ickevåld.

Ansök om att bli fredsobservatör senast den 10 september!

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Sedan slutet av 90-talet har vi anställt fredsobservatörer för tjänst i Mexiko och Guatemala och sedan 2004 även i Colombia. Vi arbetar med fysisk medföljning av människorättsförsvarare, politisk påverkan, strategiskt informationsarbete i Sverige och internationellt samt kapacitetsstärkande insatser i säkerhet och skydd för att öka handlingsutrymmet för hotade lokala människorättsförsvarare. Vårt arbete sker på förfrågan av människorättsförsvararna själva och i några samarbeten med lokala och internationella freds- och människorättsorganisationer. Mer information om arbetet som fredsobservatör finns här: https://krf.se/vi-gor/fredsobservatorer/.

Vi söker nu sex fredsobservatörer till Mexiko, fyra till Guatemala och tio till Colombia.

Arbetsuppgifter

 • Fysisk medföljning av människorättsförsvarare och samhällen i Colombia, Guatemala eller Mexiko; inklusive säkerhets- och riskanalys inför och efter medföljning.
 • Förbereda, genomföra och dokumentera politiskt påverkansarbete med relevanta nationella och/eller internationella aktörer (exempelvis möten med nationella och/eller internationella myndigheter, orosbrev och nätverkande).
 • Informationsspridning av situationen för människorättsförsvarare i relevanta mediekanaler.
 • Planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån Kristna Fredsrörelsens system, samt övriga administrativa arbetsuppgifter.

I alla tre länder deltar samtliga fredsobservatörer i fysisk medföljning av människorättsförsvarare, medan deltagande i andra arbetsområden kan ske i varierande grad beroende på arbetsfördelning på plats.

Kvalifikationer

 • Relevant utbildning (exempelvis statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, journalistik, sociologi eller antropologi)
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet och/eller ideell erfarenhet med relevans till uppdraget
 • Utlandserfarenhet från Syd
 • Välutvecklad samarbetsförmåga samt erfarenhet av teamarbete
 • Mycket goda kunskaper i spanska (tal och skrift)
 • Goda kunskaper i engelska
 • God analytisk förmåga
 • Vara vid sådan god hälsa att du klara av de arbetsuppgifter och förhållanden som arbetet kräver
 • Dela Kristna Fredsrörelsens värderingar om fred och rättvisa, och ett samhälle utan våld

Meriterande

 • Kunskap om internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, preventiv närvaro och/eller skyddsfrågor
 • Kunskap om tjänstgöringslandet
 • Kunskap om uppföljningssystem inom internationellt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet från konfliktområde och människorättsförsvarares situation
 • Nätverk som kan användas för informationsarbete under och efter uppdraget
 • Ha mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

Personliga egenskaper

Som fredsobservatör behöver du

 • Ha stark integritet, god självkännedom och en personlig mognad
 • Vara initiativtagande
 • Vara flexibel och ha god anpassningsförmåga
 • Ha förmåga att arbeta under press
 • Vara bekväm i sociala sammanhang
 • Ha hög kommunikationsförmåga

Därtill eftersträvar vi att i personalgruppen ha en bredd vad gäller bakgrund och livserfarenheter. På grund av arbetets art är det inte möjligt att arbeta som internationell fredsobservatör om du är medborgare i det landet du söker till. Eftersom arbetet kräver spridning av information i svenska kanaler behöver vi ha 50 procent svensktalande fredsobservatörer i varje land.

Omfattning och varaktighet

Heltid under ungefär 14 månader, inklusive förberedelser och utbildning innan utresa samt efterarbete i Sverige. Utlandstjänstgöring ungefär 12 månader med möjlighet till förlängning.

Utbildning och förberedelse startar i januari 2020, utresa sker i slutet av februari samma år. Efterarbetet sker under drygt tre veckor och hemkomsten sker i en vecka före efterarbetet.

Ersättning

 • 8 359 kronor i månaden under tiden i tjänstgöringslandet (med tillägg för att kompensera olika kostnadslägen i de olika programländerna, för närvarande 500 kronor i Colombia och 650 kronor Guatemala). Tillägg på 3100 kronor tillkommer under perioder då arbetet är förlagt i Sverige, exempelvis under utbildning. 25 dagars ledighet (med vanlig lön) per helt tjänstgöringsår. Stöd med ansökan om skattebefrielse.
 • Resa tur och retur till tjänstgöringslandet, vaccinationer, pensionsförsäkring och utlandsstationeringsförsäkring betalas av Kristna Fredsrörelsen.
 • Gemensamt boende för alla fredsobservatörer ingår i tjänsten och är obligatoriskt första året.

Ansökan

Ifyllt ansökningsformulär samt CV skickas till [email protected] senast den 10 september 2019. Intervjuer kommer att ske i första hand den 2 – 4 oktober i Stockholm.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten, kontakta Marci Hernández Martínez (svenska, engelska, spanska), 08-453 68 43, [email protected]

Klicka här om du vill läsa annonsen på spanska.