personal och Frayba i Mexiko
Kristna Fredsrörelsen söker koordinatör i Mexiko

Vill du arbeta med fredsfrågor och skapa en bättre värld? Sök då jobbet och bli vår nya koordinatör i Mexiko

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Vi söker dig som kan hjälpa oss att fortsätta utveckla och bygga vår organisation!

Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Vi söker nu en koordinatör som ska ansvara och leda vår verksamhet i Mexiko där vi arbetar med skydd av människorättsförsvarare (MR-försvarare).

Kristna Fredsrörelsen har arbetat i delstaten Chiapas i södra Mexiko sedan år 2000. På plats finns sex fredsobservatörer och en specialist för kapacitetsstärkning i säkerhet och skydd som utvecklar arbetet tillsammans med koordinatören.

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka handlingsutrymmet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av MR-försvarare genom internationell medföljning är: Fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd.  Dessa fyra arbetsområden tillämpas med hjälp av en analys av MR-försvararnas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet.

Ansvarsområden

Koordinatören är ytterst ansvarig för Fredstjänstprogrammets verksamhet och Kristna Fredsrörelsens personal i Mexiko samt första kontaktperson för projektets externa relationer. Koordinatören arbetar i nära samarbete med övrig personal i Mexiko, liksom med programsekreterare och HR-ansvarig i Sverige samt koordinatörskollegor som leder Kristna Fredsrörelsens medföljningsarbete i Colombia och Guatemala.

Arbetsuppgifter

 • Kristna Fredsrörelsens representant och ansvarig mot lokala och internationella myndigheter och samarbetsorganisationer i landet
 • Arbetsledningsansvar för Kristna Fredsrörelsens personal i Mexiko (leda personalen inom ramen för uppsatta mål för verksamheten, uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa)
 • Säkerhetsansvar för Kristna Fredsrörelsens personal i Mexiko (beslut om säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln av Fredstjänstprogrammet i Mexiko; ansökan, uppföljning, rapportering och säkerställa intern styrning och kontroll över verksamheten
 • Ansvar för implementering och utveckling av Fredtjänstprogrammet och att organisationens planer, regler och policydokument följs upp och verkställs
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering av ekonomiska medel inom projektet

Kvalifikationer

 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska, kunskaper i engelska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av organisationsledning och förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering (planering och uppföljning av budget samt bokslut)
 • Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete (gärna med erfarenhet av att arbeta med PME-system)

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga som präglas av samarbete, lyhördhet, prestigelöshet och tydlighet
 • God förmåga att styra och leda verksamhet och personal enligt satta ramar och mål
 • God analysförmåga och kapacitet att systematisera information för tydlig resultatredovisning
 • Hög kapacitet att skapa system och strategier för projektutveckling
 • Goda färdigheter i att skapa och upprätthålla kontakter med såväl samarbetsorganisationer/medföljda MR-försvarare som relevanta myndigheter

Varaktighet

Anställningen är 2 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Tillträde i juni 2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen startar med utbildning i Sverige.

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är den 17 mars 2019. Ansökningshandlingar sänds till: [email protected] eller Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 16714 Bromma. Märk ditt mail eller kuvert med ”Ansökan koordinatör Mexiko”.

För frågor om tjänsten, kontakta HR-ansvarig Haddy Taal, [email protected] eller telefon 08-453 68 48. För fackliga frågor, kontakta Sandra Eriksson, [email protected]