Kristna Fredsrörelsen söker koordinatör till Colombia
Kristna Fredsrörelsen söker koordinatör till Colombia

Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Vi söker nu en koordinatör som ska ansvara och leda vår verksamhet i Colombia som arbetar för skydd av människorättsförsvarare (MR-försvarare). Var med och utveckla vårt arbete!

Annonsen som pdf

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka handlingsutrymmet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. Vårt arbete med internationell medföljning har genom åren utvecklats utifrån egna erfarenheter och internationell metodutveckling. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av människorättsförsvarare är: fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd.  Programmets fyra övergripande strategiska spår grundar sig i en analys av de medföljdas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet.

Kristna Fredsrörelsen har arbetat i Colombia i drygt tio år och medföljer flera viktiga MR-organisationer. Kristna Fredsrörelsen har cirka 10 fredsobservatörer och 2 specialisttjänster i Colombia som arbetar från två kontor, i Bogotá och i Quibdó (Chocó). Arbetet är i en spännande utvecklingsfas vilket kan komma att innebära nya tjänster samt att arbetsbeskrivningen kan ändras beroende på projektets utveckling och på personen som söker tjänsten.

Vi söker nu en koordinatör till projektet i Colombia med placering i Bogotá, Colombia.

Ansvarsområden

Koordinatören är ansvarig för fredtjänstprogrammets verksamhet och Kristna Fredsrörelsens personal i Colombia och första kontaktperson för organisationen gällande personal och säkerhet i Colombia. Koordinatören arbetar i nära samarbete med övrig personal och fredsobservatörer i Colombia, liksom med programsekreterare och HR-ansvarig i Sverige liksom koordinatörskollegor som leder Kristna Fredsrörelsens medföljningsarbete i Mexiko och Guatemala.

 Arbetsuppgifter

 • Kristna Fredsrörelsens legala representant och ansvarig mot lokala och internationella myndigheter i landet, givare och samarbetsorganisationer.
 • Arbetsledningsansvar för KrF:s personal i Colombia (leda personalen inom ramen för uppsatta mål för verksamheten, uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa)
 • Säkerhetsansvar för KrF:s personal i Colombia (beslut av säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln av fredtjänstprogrammet i Colombia; ansökan, uppföljning, rapportering och säkerhetsställa intern styrning och kontroll över fredtjänstprogrammet i Colombia
 • Ansvar för att implementeringen och utveckling av fredtjänstprogrammet och att organisationens planer, regler och policydokument följs upp och verkställs
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering och revidering av ekonomiska medel inom projektet

Kvalifikationer

 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete/placering (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av organisationsledning och förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering (planering och uppföljning av budget samt bokslut)
 • Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete (gärna med erfarenhet av att arbeta med PME-system)

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga som präglas av teambildare, lyhördhet, prestigelös och tydlighet
 • Styra och leda verksamhet och personal enligt satta ramar och mål
 • God analysförmåga och att systematisera information för tydlig resultatredovisning

Varaktighet

Anställningen är 2 år.

Tillträde

Tillträde i februari 2018 som börjas med utbildning i Sverige följt av utresa i mars 2018, eller enligt överenskommelse.

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är den 3 januari 2018. Ett första urval sker före julhelgen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer genomförs i januari.

Ansökningshandlingar sänds till: rekrytering@krf.se eller Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 16714 Bromma. Märk ditt mail eller kuvert med ”Ansökan koordinatör Colombia”.

 

För frågor om tjänsten, kontakta HR-ansvarig Katja Ödmann, katja.odmann@krf.se eller telefon 08-4536848.

För fackliga frågor, kontakta sandra.eriksson@krf.se