Kristna Fredsrörelsen söker koordinatör till Guatemala

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Vi söker nu en koordinatör som ska ansvara för och leda vår verksamhet i Guatemala som arbetar för skydd av människorättsförsvarare (MR-försvarare). Var med och utveckla  vårt arbete!

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka handlingsutrymmet för hotade MR försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. Vårt arbete med internationell medföljning har genom åren utvecklats utifrån egna erfarenheter och internationell metodutveckling. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av människorättsförsvarare är: fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd. Programmets fyra övergripande strategiska spår grundar sig i en analys av de medföljdas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet.

I Guatemala arbetar Kristna Fredsrörelsen inom ramen för det internationella projektet Acoguate (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala). Acoguate är en samverkansform som i dagsläget består av organisationer från nio länder i Europa och Nordamerika. Organisationerna i Acoguate har samlats kring det gemensamma mandatet att: “erbjuda internationell medföljning till personer eller guatemalanska sociala rörelser och MR-organisationer som är hotade eller trakasserade på grund av sitt arbete för att bygga ett demokratiskt, multietniskt, mångkulturellt samhälle som baseras på socio-ekonomisk rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter och att bekämpa straffriheten.” Det operativa arbetet på plats i Guatemala leds av en lokal koordination där Kristna Fredsrörelsens koordinatör ingår som vår representant.

Vi söker nu en koordinatör till projektet i Guatemala med placering i Guatemala City, Guatemala

Ansvarsområden

Koordinatören är ansvarig för fredtjänstprogrammets verksamhet och Kristna Fredsrörelsens personal i Guatemala och är första kontaktperson för organisationen gällande personal och säkerhet i Guatemala. Koordinatören arbetsleder ett team av internationella fredsobservatörer och arbetar självständigt och i nära samarbete med övriga koordinatörer inom Acoguate.

Arbetsuppgifter

 • Kristna Fredsrörelsens legala representant och ansvarig mot lokala och internationella myndigheter i landet
 •  Arbetsledningsansvar för Kristna Fredsrörelsens personal i Guatemala (leda personalen inom ramen för uppsatta mål för verksamheten, uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa)
 • Säkerhetsansvar för Kristna Fredsrörelsens personal i Guatemala (beslut av säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Arbetsledning och ansvar för att driva verksamhetsutveckling inom den region och ansvarsområden som tilldelas inom koordinationen i Acoguate
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln av fredtjänstprogrammet i Guatemala; ansökan, uppföljning, rapportering och säkerhetsställa intern styrning och kontroll över fredtjänstprogrammet i Guatemala
 • Ansvar för att implementeringen och utveckling av fredtjänstprogrammet och att organisationens planer, regler och policydokument följs upp och verkställs
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering och revidering av ekonomiska medel inom projektet

Kvalifikationer

 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete/placering (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av organisationsledning och förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering (planering och uppföljning av budget samt bokslut)
 • Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete (gärna med erfarenhet av att arbeta med PME-system)

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga som präglas av teambildare, lyhördhet, prestigelös och tydlighet
 • Styra och leda verksamhet och personal enligt satta ramar och mål
 • God analysförmåga och att systematisera information för tydlig resultatredovisning

Varaktighet

Anställningen är 2 år.

Tillträde

Tillträde oktober 2017 som börjas med utbildning följt av utresa i november.

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är den 4 juni 2017. Urval sker fortlöpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer genomförs i mitten av juni.

Ansökningshandlingar sänds till: rekrytering@krf.se eller Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 16714 Bromma. Märk ditt mail eller kuvert med ”Ansökan koordinatör Guatemala”.

För frågor om tjänsten, kontakta stella.lunden@krf.se
För fackliga frågor, kontakta sandra.eriksson@krf.se