Effektiv förändring genom Ickevåld – Kristna Fredsrörelsen

Effektiv förändring genom Ickevåld

Att stå upp för allas lika värde och för en rättvis värld utan makt- och våldsutövning i Sverige och överallt i världen kräver civilkurage och stort personligt mod. Som folkrörelse för fred folkbildar Kristna Fredsrörelsen människor i att stå upp för varandra. Nu har du chans att bli certifierad utbildare i Ickevåld. Sök senast den 6 september.

Ickevåld har visat sig vara en av de mest effektiva metoder som finns för att skapa förändring i samhället. Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om våldet yttrar sig som orättvisor, förtryck eller krig.

Nu söker vi dig som vill utbilda andra i att hantera konflikter konstruktivt och ingripa mot kränkande situationer i vardagen samt hur en kan lära ut ickevåldsmetoder för social förändring.

Vad är då ickevåld? Ickevåld är mer än avsaknad av våld. Det är när du effektivt kombinerar vardagshandlingar (t.ex. grönsaksodling) med antivåldsmetoder (t.ex. bojkott) för att förändra ojämlika situationer och strukturer. Ickevåld kan vara en filosofi, en livsstil eller en effektiv verktygslåda för förändring. Det hjälper dig att kanalisera om kraft och resurser.

Som certifierad ickevåldstränare kan du lära ut ickevåldets metoder aktivt till olika grupper i samhället.

Omfattning och varaktighet

Utbildningen ges som en studiecirkel med tre träffar online, samt en fysisk träff. Studiecirkeln startar den 7 oktober 2020 med två inläsningveckor av boken ”Understanding Nonviolence”; Hallward & Norman. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften. Vi varvar teoretiska och praktiska övningar med pedagogik och ett stort fokus läggs vi hur vi kan skapa en inkluderande och tillåtande stämning då vi håller kurser.

Ansökan och information

Skicka ett personligt brev där du motiverar varför du vill bli ickevåldstränare tillsammans med ditt CV. Sista ansökningsdag är den 6 september 2020. För mer information och anmälan kontakta Sandra Eriksson, verksamhetsutvecklare Fred & Ickevåld sandra.eriksson@krf.se.

Meriterande

  • Erfarenhet av att arbeta med att bygga relationer; tränare, omsorg, lärare, fritidsledare, kolloledare eller motsvarande
  • Erfarenhet av folkrörelser, föreningsliv och/eller folkbildning
  • Erfarenhet av att arbeta med Fredsfrågor
  • Målgrupp: Personer över 20 år som har gått en grundutbildning i Ickevåld för KrF eller motsvarande. (Till exempel Fred, Ickevåld, Ledarskap i samarbete med Härnösands Folkhögskola, Fredsobservatörsutbildningen)
  • Längd:7 oktober - 28 november. Tre träffar online: 21 oktober 17:30-21:00, 28 oktober 17:30-21:00 och 28 november 14-17, samt en fysisk tvådagarsträff 6-8 november.
  • Kostnad: 500-800 kr. För oss är det viktigt att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt för alla och därför är den kraftigt subventionerad. Utbildningen kostar 800 kr för dig som inte är medlem i KrF och 500 kr för dig som är medlem. I priset ingår kursträffarna, kurslitteratur samt boende och mat på den fysiska träffen.