Gör som Margareta - bli medlem
“Jag har stor nytta av min träning i ickevåld”

Margareta har varit medlem i Kristna Fredsrörelsen länge. Det som lockade var ett sammanhang där den radikala Jesus togs på allvar.

– Som ung sökte jag efter ett sammanhang där de radikala Jesus-orden om hur vi ska leva tillsammans togs på allvar. Det gällde ord om att inte ta till vapen utan lösa motsättningar utan våld, om allas lika värde, om ett jämställt samhälle. I Kristna Fredsrörelsen fann jag det sammanhanget. Där fanns en öppenhet och en teologisk reflektion också tillsammans med människor med annan tro, främst genom IFOR, Internationel Fellowship of Reconciliation, som vår rörelse är en del av. Där var det också självklart att jag som kvinna och pacifist behövdes.

Margareta är också ickevåldstränare och använder sina kunskaper i ickevåld hela tiden, i stort och smått.

– Som ickevåldstränare har jag haft förmånen att tillsammans med kursdeltagare öva ickevåld i ständigt nya sammanhang och det försöker jag tillämpa i vardagens möten med människor. Idag finns världens konflikter nära oss. Vi utmanas ständigt att omsätta vår övertygelse i praktiken: på jobbet, i vänkretsen, i mötet med flyktingar och nya svenskar, på bussen, i koloniområdet, i snacket runt fikabordet, på Facebook osv. Jag har stor nytta av min träning i ickevåld.

Det bästa med att vara ickevåldstränare tycker Margareta är att ge människor redskap som fungerar i konflikter och som de tar med sig i sin vardag. Hon får vara med och plantera insikten om att våld alltid föder våld.

– Fred är vägen till fred, inte bara målet.

I Kristna Fredsrörelsen hör tro och handling ihop och det finns en öppenhet för människor som har en annan tro än den egna, tycker Margareta.

– Jag önskar att fler skulle upptäcka vilket inspirerande sammanhang Kristna Fredsrörelsen finns i!

Bli medlem du också!