Gör som Martin bli medlem
“Kreativiteten hjälper mig att kanalisera ilskan”

2014 gick Martin Kristna Fredsrörelsens kurs i kreativ aktivism och ickevåld. Där insåg han vikten av kreativitet.

Kursen ”Kreativ aktivism och ickevåld” syftar till att utforska olika kreativa metoder och hur de kan användas för att motverka och bekämpa orättvisor och förtryck. Överallt i världen används konst, musik, teater med mera för att skapa nya målbilder, uppmuntra till kreativitet och utmana makten.

– Jag upplever att det ofta är lätt att bli arg och cynisk över världens orättvisor. Kreativiteten hjälper mig att kanalisera den ilskan och vända den till något konstruktivt. Kursen har även påverkat mig på ett väldigt konkret sätt genom att jag t.ex. lärt mig laga kläder.

Martin är också medlem sedan några år tillbaka och engagerad i sin församling i Karlstad, där han arbetar som pastor.

– Under en lång tid sökte jag efter en plattform där jag kunde få ge uttryck för vad det innebär att vara en efterföljare till Jesus. För mig är det därför viktigt att hålla ihop samtalet om fred och ickevåld med hur Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus.

Martin ser församlingen som den plats där hans engagemang får komma till uttryck.

– Många gånger har våra församlingar misslyckats med att vara en plats där människors engagemang tas på allvar. Trots det vill jag hålla fast vid vikten av den kristna församlingen som ett fredens tecken i världen. Utöver det träffas vi sporadiskt i en lokalgrupp, berättar Martin.

– Det bästa med Kristna fredsrörelsen är, från mitt perspektiv, att Jesus och fred möts under samma tak. Det kan ju inte bli annat än bra tänker jag!

Bli medlem du också!