161007-leyner-vestido-de-paz-4b
Nobelkommittén: Konfliktens överlevare gjorde djupt intryck

Konfliktens överlevare lyftes fram när Colombias president fick Nobels fredspris.

Idag fick Colombias president Juan Manuel Santos Nobels fredspris ”för hans resoluta ansträngningar att få slut på landets över 50 år långa inbördeskrig”.

Även om Santos var ensampristagare fick även konfliktens offer och civilsamhället en eloge av den norska Nobelkommittén.

– En viktig aspekt av den colombianska fredsprocessen hittills, har varit deltagandet av representanter för offren för inbördeskriget. Att se modet och viljan hos offrens representanter som vittnat om illdåd och konfronterat förövare från alla sidor av konflikten har gjort ett djupt intryck, sa kommitténs ordförande Kaci Kullman Five vid kungörandet.

En av de representanter för överlevare och civilsamhälle som varit i Havanna och deltagit i fredsprocessen är Leyner Palacios, överlevare från massakern i komunen Bojayá i regionen Chocó år 2002. Han är en av ledarna för en lokal kommitté av offer och anhöriga, och medföljd av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer.

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker menar att överlevarnas och civilsamhällets roll för fredsprocessen svårligen kan överskattas.

– Civilsamhället, särskilt kvinnorna, fick inte sitt deltagande till skänks utan först efter att de krävts sin rätt, uppbackade av delar av det internationella samfundet, däribland Sverige. Dessutom har offrens deltagande bidragit till ett stärkt fokus på civilbefolkningens rättigheter, och vissa analytiker menar att den moraliska kraften i deras vittnesmål bidrog till att öppna upp låsta positioner hos parternas förhandlare, säger hon.

På fotot syns Leyner Palacios, överlevare från massakern i Bojayá.