Samvetsvägraren Daniel Padierna skapar ett konstverk under ett regionalt forum om samvetsvägran i Ibagué. Foto: Mireya Rojas, Justapaz
Ny lag stärker rätten till samvetsvägran i Colombia

Den 14 juni godkände den colombianska senaten ett nytt lagförslag om värnplikt, där rätten att av samvetsskäl vägra göra militärtjänst ingår. Nu väntar bara presidentens godkännande för att lagen ska bli verklighet. Jenny Neme, generalsekreterare för vår samarbetsorganisation Justapaz, är glad att förslaget gick igenom och ser utvecklingen som en seger för civilsamhällets kamp, men säger också att den nya lagen bara är ett steg på vägen – det finns mycket kvar att göra.

Justapaz arbetar sedan mer än 25 år tillbaka med rätten till samvetsvägran i Colombia. Tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer arbetar de bland annat med politisk påverkan, stöd till församlingar och ungdomsnätverk och med juridiskt stöd till enskilda samvetsvägrare i deras process för att få sin rättighet erkänd. De juridiska processerna har lett till viktiga prejudikat kring rätten till samvetsvägran, som först erkändes av konstitutionsdomstolen 2009.

Hittills har dock inte rätten till samvetsvägran reglerats i någon lag, vilket förändras nu. I det nya lagförslaget är rätten till samvetsvägran inkluderad som en anledning till undantag från obligatorisk värnplikt, och förslaget reglerar också hur man går tillväga för att anmäla sig som samvetsvägrare. Att rätten till samvetsvägran nu skrivs in i lagtexten om värnplikt ger andra möjligheter till påverkansarbete och uppföljning, menar Jenny Neme.

”Men arbetet tar inte slut här. Det är en seger, men vi vet att här i Colombia behöver man också anstränga sig för att lagarna ska följas.”

Bland annat nämner Jenny Neme att det behövs omfattande informations- och utbildningsinsatser för att ungdomar ska känna till och kunna få sin rätt till samvetsvägran tillgodosedd, men också för att domstolar och försvarsmakten ska ha tillräcklig kunskap för att implementera lagen. Hon ser också att Justapaz och andra organisationer har en fortsatt viktig roll i stödet till enskilda samvetsvägrare:

”Vi kommer att fortsätta stötta samvetsvägrare i deras juridiska process och följa upp implementeringen av lagen mycket noga”.

Mireya Rojas, projektkoordinatör för Justapazs samvetsvägrarprojekt, påminner också om att president Juan Manuel Santos gick till val med löftet om att avskaffa den obligatoriska värnplikten under fredstid. Dit är det fortfarande långt kvar. Justapaz fortsätter att arbeta för att den obligatoriska militärtjänstgöringen ska avskaffas, och för att man ska införa en civil fredstjänst.

”Att ha en civil fredstjänst där ungdomar kan delta i sociala projekt istället för militära operationer vore ett sätt att komma bort från idén att det bara är genom att bära vapen som man kan tjäna sitt land.”

Mireya Rojas.

Pratar du spanska? Lyssna på Jenny Neme och Mireya Rojas prata om den nya värnpliktsplagen i radioprogrammet Sintonízate con la Paz.

 Av Stella Lundén, Programsekreterare