Foto på Frida Larsson från Kristna Fredsrörelse, samt andra seminariedeltagare
Ny metodbok på svenska om skydd med intersektionellt perspektiv

På internationella kvinnodagen lanserade Kristna Fredsrörelsen en svensk översättning av sin metodbok om ett intersektionellt perspektiv på skydd av människorättsförsvarare. 

Inbjudna till seminariet var Eva Zillén, Senior rådgivare på Kvinna till Kvinna, samt Jenny Enarsson, Jämställdhetsrådgivare på Diakonia. Frida Larsson, från Kristna Fredsrörelsens program för skydd av människorättsförsvarare, gav exempel en lyckad insats efter att en de mr-försvarare som Kristna Fredsrörelsen arbetar med i Colombia fått sin Facebookprofil hackad och dessutom hotades vid porten till sitt hem.

En man på motorcykel kom fram och sa ‘sluta upp med dina anmälningar som Hijos, Movice och för kvinnor, om du fortsätter med detta kommer vi att slå till där det gör mest ont’. Detta hot ses inte bara rikta sig mot henne utan också mot hennes familj.  Personen som gått in på hennes Facebookkonto startade en chattkonversation med henne partner som fick det att framstå som om hon hade varit otrogen, berättade Frida Larsson.

Detta var extra oroande i ett land där mord på mr-försvarare ofta avfärdas som personliga hämndaktioner.

En slutsats under seminariet var att arbete med ett intersektionellt perspektiv inte behöver vara så mycket svårare än att inse att olika grupper  har olika behov. Utmaningen ligger i att ständigt ha med sig detta.

Det handlar om att synliggöra och hantera alla typer av risker som både de enskilda individerna och som organisationen har som kollektiv, sa Frida Larsson.