Bild Mexiko seminarium 2017c
Ny rapport från Kristna Fredsrörelsen: Migration och människorättsförsvarare i Mexiko

Migration är en av de största globala utmaningarna världen står inför idag. Aldrig efter andra världskriget har så många människor befunnit sig på flykt samtidigt i världen. I sin desperata flykt från oroshärdar i afrikanska och arabiska länder ger människor sig ut på en farofylld färd över Medelhavet. Centralamerikanska migranter och flyktingar tvingas korsa Mexiko för att nå fram till USA med hoppet om ett liv i välstånd och trygghet. Farorna är många under resans gång. Men i Mexiko finns samtidigt många modiga människor som utsätter sig själva för risker för att hjälpa dessa migranter och flyktingar under deras resa. Vilka är de och hur ser deras verklighet ut?

Denna rapport gjordes ursprungligen för att undersöka hur Kristna Fredsrörelsen i Mexiko kan skapa skydd för människorättsförsvarare som arbetar med frågor som rör migranter. I denna reviderade version hoppas vi kunna ge en nyanserad bild av den verklighet, de risker och de behov av säkerhet som de som arbetar med migration har. Vi har samtidigt velat undersöka situationen som många migranter i Mexiko befinner sig i. Fokus har huvudsakligen legat på de södra delstaterna som gränsar till Centralamerika. Rapporten baseras på ett stort antal intervjuer med kunniga inom området samt med människorättsförsvarare själva.

Läs rapporten här: Migration och människorättsförsvarare i Mexiko