I regionen Chocó i Colombia där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer hotade människorättsförsvarare är illegal gruvdrift ett stort problem. Utvinningen orsakar föroreningar och förknippas ofta med väpnade grupper och organiserad brottslighet.
Nytt projekt i konfliktkänslighet

Under 2016 är Kristna Fredsrörelsen tack vare sin mångåriga erfarenhet av arbete i komplicerade och våldsamma sammanhang en resurs för Svenska Missionsrådets satsning på konfliktkänslighet.

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Fredsnytt nr 2 2016)

REKA Fred står för resurskapacitet i freds- och konfliktfrågor, och är ett pilotprojekt som Kristna Fredsrörelsen bedriver med Svenska Missionsrådet. Målet är att bidra med kunskap, bygga färdigheter och utveckla metoder kring konfliktkänslighet för Svenska Missionsrådet med medlemsorganisationer (där Kristna Fredsrörelsen ingår).

– Ett sätt att förklara konfliktkänslighet utan att förlora sig i teknikaliteter är att föreställa dig att du står framför en sjö med en sten i handen, som du funderar på att kasta i, säger Teresia Carlgren som arbetar med projektet hos Kristna Fredsrörelsen. Hon fortsätter: – Sjön är kontexten, och stenen är den insats, projekt eller liknande som du vill göra. Först måste du studera sjön, sedan kan du titta på stenens egenskaper. Först då kan du analysera hur just den här stenen kan tänkas påverka just den här sjön. Denna liknelse hjälper dig också att undvika att blanda samman kontexten med insatsen, vilket annars är lätt hänt, säger hon.

GENOM PROJEKTET ger Kristna Fredsrörelsen och Life and Peace Institute särskilt stöd till två medlemsorganisationer i Svenska Missionsrådet i konfliktkänslighet genom exempelvis stöttande i planering av projekt. En förstudie har också gjorts för att kartlägga behoven och kunskapsnivån om konfliktkänslighet.

Lisa Minnhagen på Svenska Missionsrådet ser att förstudien visar på ett stort behov av mer kunskap.

– I förstudien kunde vi se att det hos våra medlemsorganisationer finns kompetens kring konfliktkänslighet, men att den behöver bli mer strategisk eller strukturerad.

HON ÄR HOPPFULL om att insatserna som görs inom REKA Fredprojektet kommer att vara till stor nytta.

– För att skapa bra utvecklingsprojekt behövs kompetens i konfliktkänslighet, för att förhindra att insatser gör mer skada än nytta. Jag hoppas och tror att vi genom projektet tagit ett stort steg för att bättre göra skillnad och nå det som är våra gemensamma mål, säger Lisa Minnhagen.

Text: Julle Bergenholtz

Foto: I regionen Chocó i Colombia där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer hotade människorättsförsvarare är illegal gruvdrift ett stort problem. Utvinningen orsakar föroreningar och förknippas ofta med väpnade grupper och organiserad brottslighet.