Kristna Fredsrörelsen vore ingenting utan de bidrag vi får från medlemmar, församlingar och stift. Dessa gåvor utgör grunden för vårt arbete.

Utöver bidrag från enskilda medlemmar, givare och församlingar, får vi stöd från Sida, genom Svenska Missionsrådet och svenska ambassaden i Colombia samt från Folke Bernadotteakademin. Vi får även stöd från till exempel Lunds Missionssällskap, Nathan Söderbloms minnesfond, John Lindgrens fredsfond och Radiohjälpen.

Läs Kristna Fredsrörelsens finansierings- och placeringspolicy

Läs Kristna Fredsrörelsens insamlingspolicy

Läs Kristna Fredsrörelsens antikorruptionspolicy

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE