bild: US Air Force
”Östersjön är inget nollsummespel”

Idag presenterades den så kallade Natoutredningen för regeringen.

Rapporten är skriven av ambassadör Krister Bringéus, och heter egentligen ”Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten”. Vid presskonferensen idag underströk regeringen att syftet är just detta, medan oppositionen menade att rapporten i själva verket visar att fördelarna med ett Natomedlemskap överväger.

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker, välkomnar att regeringen omedelbart upprepade att alliansfriheten inte kommer att ruckas på.

– Nato är och förblir en allians som bygger på hot och våldsanvändning, ytterst kärnvapen. Som utredningen också påpekar skulle Sveriges röst i den globala nedrustningsdebatten tappa i trovärdighet i händelse av ett medlemskap.

Hon oroas dock av att Natoförespråkare verkar ha fått luft under vingarna av rapportens innehåll.

– Det är sorgligt att den svenska säkerhetspolitiska debatten mer och mer kommit att se Östersjön som ett bräde i ett nollsummespel mellan västmakterna och Ryssland. Vad Östersjön behöver är ökade resurser för förebyggande civila åtgärder och möten mellan människor på alla nivåer. Det har vi alla att vinna på, säger Lotta Sjöström Becker.

Bild: US Air Force