Hus förstört av översvämning Västsahara okt 2015
Svår översvämning i Algeriet – tusentals västsahariska familjer drabbade

Sedan den 19 oktober har kraftiga regnoväder allvarligt förvärrat den redan kritiska situationen i flyktinglägren i södra Algeriet där över 100 000 västsahariska flyktingar lever. Våra samarbetsorganisationer AFAPREDESA och NOVA beskriver läget som katastrofalt. Samtliga fem wilayas, i praktiken mindre samhällen, har påverkats. Värst drabbat är Dakhla där alla lerhus har totalförstörts.

De humanitära organisationer som finns på plats rapporterar att tusentals familjer har blivit av med sina boenden. Några av dem bor under bar himmel, hos släktingar eller i provisoriska tält. Mat- och medicinförråd är förstörda, det finns knappt tillgång till dricksvatten, det begränsade elnät som fanns har slagits ut och sjukhusen går inte att använda. UNHCR samordnar krisinsatserna och vädjar givare om stöd för att hantera den svåra översvämningskatastrofen: http://www.unhcr.org/562a19706.html

AFAPREDESA:s ordförande Abdeslam Omar undrar hur de ska kunna återgå till ett normalt liv efter detta. Men vad är då ett normalt liv? Samtidigt som denna allvarliga kris drabbar de västsahariska flyktinglägren vittnade Kheira Youcef från vår partnerorganisation NOVA som besökte oss tidigare i höstas om hur frustrationen växer alltmer bland de unga. Många ser en återgång till det väpnade våldet som en enda möjliga utvägen och sättet att få omvärlden att reagera. Den rådande situationen blir därför en skrämmande påminnelse om att läget är ohållbart och borde bli en väckarklocka åt hela det internationella samfundet att stå upp för folkrätten.

Människor har levt i dessa flyktingläger alltsedan Marockos ockupation av Västsahara inleddes för 40 år sedan i väntan på att få utöva sin rätt till självbestämmande och kunna återvända till sitt land. Det är oacceptabelt att den västsahariska befolkningen ännu 24 år efter att den utlovade folkomröstningen inte fått utöva denna rätt och att mänskliga rättigheter kränks dagligen utan att FN:s fredsbevarande styrka har mandat att övervaka MR-situationen. Våra samarbetsorganisationer vädjar nu det internationella samfundet om tillämpning av folkrätten en gång för alla.

Enligt den senaste rapporten från AFAPREDESA började regnet att avta i morse (26 oktober). Alla skolor är stängda och förstörelsen är enorm. Medan hjälpen når fram har flyktingarna själva börjat organisera sig. NOVA och AFAPREDESA deltar bland annat i mat- och klädutdelning. Kristna Fredsrörelsen fortsätter sitt stöd till NOVA:s arbete för mänskliga rättigheter genom ickevåld och arbetar här hemma för att den svenska regeringen ger prioritet åt den nu pågående utredningen om Sveriges Västsaharapolitik utifrån folkrätten.