JAS39C-Gripen_FotoPavelVanka-Flickr
Pressmeddelande: ”Demokratikriteriet är bara ett skönhetslyft”

I dag debatterar riksdagen regeringens proposition om skärpt kontroll av vapenexporten. Samtidigt genomför Kristna Fredsrörelsen och andra organisationer en protestaktion utanför riksdagen.

– Demokratikriteriet kommer att underordnas en helhetsbedömning av Sveriges intressen. Det riskerar med andra ord att bara bli ett skönhetslyft, och i praktiken lika svagt som de redan existerande kriterierna om mänskliga rättigheter och inblandning i väpnad konflikt. Att detta i slutändan innebär en skärpning har jag svårt att se, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Enligt propositionen ska grava brister i mottagarlandets demokratiska status utgöra ett hinder för exporttillstånd. Demokratikriteriet beskrivs som ett centralt villkor för tillstånd. Samtidigt är det ett villkorligt hinder.

Vissa remissinstanser har tidigare efterlyst ett ytterligare kriterium: den mottagande statens respekt för internationell humanitär rätt, med andra ord krigets lagar, som gäller vid väpnad konflikt. Regeringen menar dock att detta är onödigt eftersom svensk vapenexportkontroll enligt regeringen redan är mycket restriktiv vad gäller länder inblandade i väpnade konflikter.

– Det är ett lätt världsfrånvänt resonemang. Sverige har under de senaste åren exporterat vapen eller beviljat tillstånd till bland annat Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och USA, vars styrkor deltar aktivt i pågående väpnade konflikter, säger Lotta Sjöström Becker.

Protestaktion utanför riksdagen

En fotovänlig protestaktion utanför riksdagen inleds idag kl 9.00. Deltar gör Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Diakonia och Kristna Fredsrörelsen.

Kontakt från Kristna Fredsrörelsen

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, 08-453 68 47, [email protected]
Jöran Lindeberg, Kommunikatör, 08-453 68 45, [email protected]

Läs mer

”Risk att Sverige fortsätter sälja vapen till diktaturer”, debattartikel i SvD, 27 februari 2018
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, Prop. 2017/18:23

Om Kristna Fredsrörelsen

Kristna fredsrörelsen arbetar med ickevåld mot krig och orättvisor. Vi tror att fred är vägen till fred. I Sverige bedriver vi utbildningar och skapar opinion. Genom stöd till fredskämpar och människorättsförsvarare i Sydsudan, Västsahara, Colombia, Guatemala och Mexiko bidrar vi till hållbar fred. Läs mer på krf.se.

Foto ovan: Pavel Vanka/Flickr