Utvärdering av pilotprojektet Medföljare – Kristna Fredsrörelsen

Utvärdering av pilotprojektet Medföljare

Pilotprojektet Medföljare föddes i kölvattnet av flyktingvågen hösten 2015. Från Migrationsverkets överbelagda asylboenden kom rapporter om trygghetsproblem. Migrationsverket efterlyste därför närvaro av “religiösa funktionärer”. KrF har mellan mars 2016 och maj 2017 tillsammans med Sveriges interreligiösa råd arbetat trygghetsskapande på asylboenden i Stockholm och Göteborg.

Syftet med rapporten är att utvärdera projektet och föreslå ytterligare utveckling av metoden med preventiv närvaro.

Ladda ner boken kostnadsfritt här:

Ladda Ner