Rörelsehelgen med årsmöte 2018 är avslutat. Vi ses nästa år!

Kallelse

Härmed kallas du som är medlem i Kristna Fredsrörelsen till rörelsehelg den 20-22 april 2018 med årsmöte. Välkommen till en inspirerande mötesplats där du som är medlem i Kristna Fredsrörelsen kan träffa andra medlemmar, ta beslut på årsmötet och bli inspirerad att verka för fred och ickevåld!

Här kan du läsa stadgar och andra styrdokument. Vill du nominera någon till styrelsen så kontakta valberedningen.

Plats: Stockholm

Rörelsehelgen kommer att äga rum på Ekumeniska Centret i Alvik, Gustavslundsvägen 18. Helgen är det främsta tillfället under året att träffa andra engagerade inom Kristna Fredsrörelsen och tillsammans inspireras till vidare engagemang inom rörelsen men också för fred och ickevåld generellt.

Motionera

Motioner till årsmötet kan lämnas in av enskild medlem eller lokalgrupp. En motion ska vara
styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Nominera

Vi i KrF:s valberedning är alltid intresserade av att få in nomineringar till styrelsen. Vi letar efter kandidater som har engagemang för KrF:s frågor och verksamhetsområden. Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för till exempel strategiskt arbete, ekonomi, organisationsutveckling och styrelsearbete.

Tipsa gärna oss om personer som du tror kan passa för uppdraget, eller om du är intresserad själv. Senast den 15 februari önskar vi få in förslag till årets styrelse till [email protected].

Här kan du läsa om vilka som sitter i styrelsen nu.

Program

Fredag 20 april

19:00
På fredagskvällen träffas vi och andra intresserade i Santa Eugeniakyrkan på Kungsträdgårdsgatan 12 i Stockholm för ett seminarium om en svensk säkerhetspolitik för fred. Författaren Lars Ingelstam har på uppdrag av Kristna Fredsrörelsen tagit fram ett studie- och diskussionsmaterial som kommer att kommenteras av bland andra Erik Helmersson, ledarskribent på Dagens Nyheter, och Elisabeth Sandlund, ledarskribent på Dagen.

20.30
Möjlighet att stanna och samtala, reflektera över kvällen, umgås med kansli/styrelse/medlemmar.

21.00
Tack för ikväll, vi ses imorgon!

Lördag 21 april

8.00. Kaffe och frukt finns på Ekumeniska Centret i Alvik, Stockholm

8.45. Årsmötesförhandlingarna inleds (Ljusgården)
Inledning, val av presidium, hälsningar, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.

12.00. Lunch på Ekumeniska Centret

13.30. Tre pass erbjuds;

15.00. Fika på EC – tid för samtal mellan lokalgrupper och styrelse!

15.30. Förhandlingarna återupptas

Budget, propositioner och motioner

17:30. Samtal om 100-årsjubiléet 2019.
Presentation av planen hittills samt inspel/reaktioner från medlemmar. Frågor kring om medlemmar vill vara delaktiga i planeringen??

18:15
Ickevåldsteologisk- / Aktiv fredskulturs-pass

19.30. Festmiddag i Ljusgården.

21.00. Avslutande ord

Söndag 22 april

8.00. Kaffe och frukt finns på EC

8.45. Förhandlingarna återupptas

11.00. Gudstjänst

13.30. Konstituerande styrelsemöte för nya styrelsen (Dag Hammarskiöld)

Handlingar

Förslag till föredragningslista

Förslag till sammanträdesordning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 inklusive revisionsberättelse (skannad version underskriven av styrelse och revisorer). En mer läsvänlig version kan laddas ner här.

Fastställande av årsredovisning 2017

Budget 2018 och budgetram 2019

Proposition för budget 2018 och rambudget 2019

Proposition om medlemsavgift 2019

Instruktion för valberedningen

Valberedningens förslag

Presentationer av föreslagna nya styrelseledamöter

Har du frågor?

Om du har några frågor om rörelsehelgen är du välkommen att kontakta organisationssekreterare Mari Lindgren på [email protected] eller på 08-453 68 76.

Anmäl dig!

Sista dag för anmälan 13 april. Röst-, förslags-, och yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens närvarande medlemmar.

Dina personuppgifter sparas i ett dataregister. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt, de används endast av Kristna Fredsrörelsens egen verksamhet och lämnas inte ut till tredje part. Läs mer här.

  • Vi räknar med att alla som anmäler sig kan delta under hela helgen. Om det däremot är någon del av helgen du ej kan medverka på, ange det här.

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE