Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka 6 gånger per år. Styrelsen arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta styrelsen och valberedning. 

Ordförande

Helena Johansson

Födelseår: 1978
Bor: Stockholm
Utbildning: Kandidatexamen i Global utveckling och internationellt samarbete. Ickevåldstränarutbildning samt kursen Kreativ aktivism genom Kristna Fredsrörelsen.
Sysselsättning: Gruppchef på fackförbundet Unionen Stockholm.
Yrkeserfarenhet: Utvecklare på Unionen Stockholm från september 2013 – september 2015, sedan som gruppchef på samma arbetsplats. Följeslagare i Palestina och Israel september- december 2011. Handläggare på Migrationsverkets mottagningsenhet för asylsökande september 2010 – september 2013. Utlandspraktik via Kvinna till Kvinna i Georgien från juni 2009 – januari 2010.
Ideella/kyrkliga engagemang: Leder en studiecirkel på ämnet “Militarism, ockupation och kvinnor” via IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Ickevåldstränare sedan 2015 samt deltagare i lokalgruppen Kreativ aktivism.
Brinner för: Rättvisa och människors lika värde. Vill arbeta för att den ledande kraften i världen ska vara tolerans och medmänsklighet.


Sekreterare

Henric Götefelt

Födelseår: 1989
Bor: Uppsala
Utbildning: Teol.kand. i mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan, Master i mänskliga rättigheter, Uppsala Universitet, ungdomsledare, Södra Vätterbygdens Folkhögskola, ickevåldstränare, Kristna Fredsrörelsen
Sysselsättning: Internationell koordinator, Equmenia, student
Yrkeserfarenhet: Projektledare inom migration och integration, Equmenia, projektledare inom små, lätta vapen, Kristna Fredsrörelsen, föreläsare och författare, Studieförbundet Bilda, föreläsare Kristna Fredsrörelsen, ungdomsledare, Equmeniakyrkan
Ideella/kyrkliga engagemang: Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala, Diakonia
Tidigare engagemang i Kristna Freds: styrelseledamot 2015-2017, praktikant under våren 2014, projektledare maj-september 2014, ickevåldstränare
Brinner för: ickevåld, aktivism, asylrätt, antifascism och miljöfrågor


Kassör

Minna Fredriksson                                                                                         

Födelseår: 1973
Bor: Solna
Utbildning: Fil.kand. i Statsvetenskap, Södertörns Högskola. Master i Utvecklingsstudier, Uppsala Universitet (pågående). Chefskurser i arbetsmiljö, konflikthantering, coachning, rekrytering, ekonomi och administrationssystem (Sollentuna kommun). UGL 2008 – Ledarskapsutbildning (Gällöfsta utbildning). Kortkurser i internationell rätt med fokus på mänskliga rättigheter och humanitär rätt (Amnesty, Peace Brigades International). Kortkurser med fokus på praktisk tillämpning i konfliktanalys, konfliktlösning och aktivt ickevåld (Peace Brigades International). Strategisk verksamhets- och kvalitetsutveckling. (Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling).
Sysselsättning: Rådgivare för Konflikt och Rättvisa på Diakonia. Styrelseledamot på The Border Consortium (TBC)
Yrkeserfarenhet: Cirka 8 år inom utvecklings- och humanitärt arbete, mestadels med konfliktrelaterade insatser. Cirka 10 år inom arbete för svensk offentlig sektor med fokus på skol- och fritidsverksamhet, varav 5 år i chefsposition med personal och ekonomiansvar.
Ideella/kyrkliga engagemang: 2,5 år med Peace Brigades International i Indonesien. (Följeslagarprogram byggt på civil-militär koordinering och internationellt påverkansarbete). 1 år med FN:s volontärprogram i Aceh, Indonesien, i samband med tsunamikatastrofen.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medverkan i projektet Forum för fredstjänst med fokus på metod för konfliktkänslighet (Do No Harm) och strategiskt fredsarbete (Reflecting on Peace Practise – RPP).
Brinner för: Fred som mål och medel, mänskliga rättigheter och demokrati. Verksamhets- och kvalitetsutveckling i organisationer.
Twitter: @MinnaAja


Ledamöter

Anna Wikman

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
Utbildning: Studier på Södertörns Högskola i Idéhistoria, Samtidshistoria och Sexualpolitisk historia samt Statsvetenskap på Stockholms universitet 1999-2003 (2011)
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare och projektledare på Sensus Studieförbund. Jobbar med arbetsmarknads och etableringsutbildning Stöd och Matchning och Yrkesliv.
Yrkeserfarenhet: Arbetat på Sensus Studieförbund sedan juni 2008. Till stor del har det rört frågor och service riktat till medlemsorganisationer. Sedan ett år tillbaka är jag handledare och projektledare på enheten för Arbetsliv och med frågor som rör etablering. Tidigare arbeten mycket varierande från intervjuare åt Forum för levande Historia till glassförsäljning.
Ideella/kyrkliga engagemang: Refugees Stockholm 2015, IOGT-NTO Klaragården matverkstad höst 2015, Retoy 2014, Amnesty International, Tjejjour Imra/Sensus 2013, Stockholm film Festival 2004-2007.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kristna Fredsrörelsen är som organisation ny för mig men inte metoderna. Ickevåldsperspektivet är djupt förankrat som teori och praktisk hållning hos mig.
Brinner för: Rättvisa, frihet och solidaritet. Att ge människor möjlighet och uppmuntran till delaktighet i sin utveckling och samhälle.


Victor Jadribo

Födelseår: 1976
Bor: Tensta
Utbildning: Master i Globala Politiska Studier, Malmö Högskola 2014. Fördjupningskurs i Social och politisk etik, Linköping universitet 2013. Kandidatexamen i filosofi, Uganda Martys University Nkozi. Ledarskapsutbildning i Public Service Broadcasting, SR MDO/SIDA Stockholm. Kurser i Radio journalism, Uganda. Ledarskapsutbildning i civila samhällets organisation och gemenskapens mobilisering, Uganda Civil Society Network.
Sysselsättning: Arbetar inom egen ideell förening (”Hjälp för Hjälp” hjalpforhjalp.se) som samlar in pengar genom bastjänster för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Just nu jobbar vi hårt med ett pilotprojekt i Uganda.
Yrkeserfarenhet: Ungdomsprogramledare, Hoima Catholic Dioces, (2000 – 2003), Radiochef och programledare, Arua-One Media House – Uganda (2006 – 2008), Projektansvarig gemenskapens mobilisering, RICE – West Nile, Uganda (2008 -2009). Jag har i cirka 15 år arbetat som styrelseledamot samt ägnat mig åt frivilligarbete i Uganda. Har varit aktiv inom politik i omkring tre år.
Ideella/kyrkliga engagemang: Verkställande ledamot för afrikanska katolska samfundet och ugandiska katolska samfundet i Sverige. Jag är grundare av ”West Nile Youth Network” en regional paraplyorganisation som har som syfte att mobilisera ungdomar. Jag och några vänner har startat en ideell förening för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Under tiden då jag studerade till präst slutförde jag gymnasiet och min kandidatexamen i filosofi under två seminarietillfällen, detta hörde till prästutbildningen. Jag har varit mycket aktiv när det gäller kyrkliga aktiviteter under hela mitt liv.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag deltog i mer än tre av Kristna Fredsrörelsens aktiviteter mellan år 2012 och 2013 varav en av aktiviteterna var ett ickevåldsläger i Rosahuset i Göteborg.
Brinner för: Opinionsbildningsarbete, för medborgares aktiva deltagande i samhällsstyrningen, god förvaltning och effektiv leverans av tjänster i utvecklingsländer, mänskliga rättigheter och demokrati.


Jacob Carlbäcker

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen:
Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Avin Jomaa

Födelseår: 1983
Bor: Malmö
Utbildning: Kanditatexamen i freds- och konfliktvetenskap. I dagsläget läser jag till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan.
Sysselsättning: Studerar och jobbar som lärare.
Yrkeserfarenhet: Har jobbat som personalansvarig i fem år och jobbar i dagsläget som lärare.
Ideella/kyrkliga engagemang: Har tidigare varit verksam i Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) samt i Interfem. Jag har sedan ett år tillbaka tagit en paus från allt ideellt engagemang för att lägga fokus på en omorganisering inom karriären och är nu redo för att återgå till det ideella arbetet genom styrelseposten i Kristna Fredsrörelsen.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen:
Utbildare inom Salaams vänner samt utbildning för ickevåldsutbildare.
Brinner för: Sedan tidig ålder har det varit viktigt för mig att lära mig lite om allt som fanns i min omgivning. Kunskap var och är en hjärtefråga för mig. Med åren blev fredsfrågor min största passion, Martin Luther King, Malcolm X etc har varit personer som haft stort inflyttande för mig. Jag brukade skriva mina egna “I have a dream” tal, jag skulle bli en visionär. Sedan dess har jag jobbat inom den ideella sektorn för att komma ett steg närmare min dröm. Idag har jag lyckats förverkliga en del av den drömmen genom att läsa till lärare för att inspirera nästa generations visionärer. Man kan därmed säga att jag brinner för utbildning och fredsfrågor.


Karl-Johan Rahm

Födelseår: 1967
Bor: Bredäng, södra Stockholm, som är – vad jag vet – Sveriges bästa miljonprogramsstadsdel: välplanerat, vackert och interkulturellt.
Utbildning: Fil. kand., bibliotekarie, folkhögskolelärare med inriktning kultur, media och kommunikation. Därutöver studier i sociologi, italienska, franska och khmer (som talas i Kambodja).
Sysselsättning: Bibliotekarie i norra Botkyrka, mestadels i Fittja, med inriktning på vuxna.
Yrkeserfarenhet: Bibliotekarie, lärare, frilansjournalist med mera. Under sammanlagt sju år arbetade jag i Kambodja bland annat för Forum Syd som organisationsutvecklare, Assistant Management Officer vid Brittiska ambassaden, konsult för UNESCO och UNOHCHR (mänskliga rättigheter). Ibland översätter jag från khmer till svenska och tvärtom. Jag har även jobbat drygt ett år i Afghanistan för Svenska Afghanistankommittén med utbildning och journalistik.
Ideella/kyrkliga engagemang: Ledamot i Stockholms konstråd, styrelseledamot i stiftelsen Midsommargården, och som representant för Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) ersättare i stiftsfullmäktige i Stockholms stift. Det är arvoderade uppdrag. Därutöver är jag en helt ideell styrelseledamot i föreningen Hallonbergens ickevåld samt fackligt aktiv på klubbnivå inom SAC (syndikalisterna).
Andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: 2013 genomgick jag Kristna Fredsrörelsens ickevåldtränarutbildning, som gav mig mycket på flera plan. Jag har tidigare arbetat med ickevåld inom freds- och miljörörelsen, bland annat i Plogbillsrörelsen och Miljöförbundet/Jordens Vänner, främst under 80- och 90-talen. Till och från håller jag i ickevåldsträningar för Kristna Fredsrörelsen.
Brinner för: Mänskliga rättigheter, ickevåld, nedrustning, klimat- och hållbarhetsfrågor som inkluderar rättvise- och sociala perspektiv i en global värld.


Mariana Ljunggren

Födelseår: 1969
Bor: Katrineholm
Utbildning: Folkhögskolekurser, konst, lärjungeskola samt Kristna Fredsrörelsens folkhögskolekurs Fred, ickevåld & ledarskap
Sysselsättning: Personlig assistent
Yrkeserfarenhet: Föreningsadministratör i en kulturförening för ungdomar, arbetat i studieförbund, med teater, varit lärarvikarie inom förskola och fritidshem.
Ideella/kyrkliga engagemang: Är medlem i Mariakyrkan som tillhör Equmeniakyrkan och volontärarbetar i kyrkan. Har varit styrelseordförande i en kulturförening för ungdomar i Katrineholm. Sitter i styrelsen för Mariakyrkan i Katrineholm.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kom i kontakt med organisationen under min utbildning på Härnösands folkhögskola. Jag gjorde sedan en kort praktik under hösten 2015 i Alvik. Jag har även gått Kristna Fredsrörelsens ickevåldstränarkurs och hållit i min första workshop i civilkurage, jätteroligt!
Brinner för: Att människor ska upptäcka sina möjligheter att kunna påverka och förändra oavsett vilka vi är och att bredda engagemanget på alla plan i samhället för fred, ickevåld och rättvisa här i Sverige och i världen!


Eva Palmqvist

Porträttfoto på Eva PalmqvistFödelseår: 1978
Bor: I Falköping, dit jag flyttade från Arusha, Tanzania, i september förra året. Har tidigare bott i Stockholm, Uppsala, Nairobi, Kampala och Torit (Sydsudan)
Utbildning: Pol. mag-examen från Uppsala universitet, där jag också läste religionsvetenskap i två år.
Sysselsättning: Jobbar som Biträdande programchef – internationellt, på Erikshjälpen
Yrkeserfarenhet: Sedan jag tog min examen 2005 har jag arbetat med internationella frågor och utvecklingssamarbete, framförallt i Östafrika, men även i Sverige, bland annat för Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet och Rädda Barnen.
Ideella/kyrkliga engagemang: Jag har sedan barndomen på olika sätt haft ett kyrkligt engagemang, framförallt inom sång och musik. Under studenttiden var jag engagerad inom Amnesty.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Var suppleant i styrelsen 2014 och 2015.
Brinner för: Fred och rättvisa, ickevåld och samhällsengagemang. Gräsrotsmobilisering ihop med påverkansarbete på nationell och internationell nivå. För Kristna Fredsrörelsen helt enkelt! 🙂


Corinne Johnson

Porträttfoto på Corinne Johnson

Födelseår: 1983
Bor: Stockholm
Utbildning: Kandidat i Spanska och Latinamerikastudier, samt statsvetenskap vid Stockholms Universitet och master i utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Samhällsvägledare vid Botkyrka kommun.
Yrkeserfarenhet: Jobbat ideellt i Spanien med samhällsförändring genom kultur. Erfarenhet från att jobba i utvecklingsprojekt i Costa Rica samt varit fredsobservatör i Colombia. För tillfället jobbar jag inom den kommunala sektorn med stort fokus på medborgarens möjligheter att påverka sitt liv, lokaldemokrati och civilsamhällets roll i samarbete med kommunen.
Ideella/kyrkliga engagemang: Engagerat mig i ett flertal föreningar och organisationer under åren, från Situation Stockholm, Röda Korset till Utrikespolitiska föreningen under studierna och senast inom Föreningen HEM. Varit och är fackligt aktiv på olika arbetsplatser.
Eventuellt tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jobbat som fredsobservatör och med politisk påverkan i Colombia under åren 2012-2014. I Sverige föreläsningar om internationell medföljning och konflikten i Colombia.
Brinner för: Rättvisa och hållbarhet här i Sverige och i världen! Dialog och konfliktlösning på fredliga vägar! Kunskapstörst och intresserad av retorik, som sätt att öka förståelse för olikheter och finna lösningar. Internationellt samarbete och stöd för mänskliga rättigheter – hitta nya sätt att synliggöra och därmed stödja och öppna upp ytor för dialog.


Suppleanter

Gaelle Cornuz

Födelseår: 1983

Bor: Stockholm

Utbildning: Masterexamen i internationella relationer  vid Graduate Institute of International and Development Studies, Genève, Schweiz, med specialisering på fred och säkerhet, internationell humanitär lag och mänskliga rättigheter. (2007).

Sysselsättning: Grants Manager Africa på Kvinna till Kvinna med fokus på Demokratiska Republiken Kongo och Rwanda.

Ideella/kyrkliga engagemang: Volontärarbete för att stödja civilsamhällets påverkansarbete och tillgång till institutioner för mänskliga rättigheter i Genève.

Eventuellt tidigare engagemang i Kristna fredsrörelsen: –


Christofer Sjödin
Födelseår: 1967
Bor: Umeå
Utbildning: Prästutbildning.
Sysselsättning: Jag arbetar som präst och arbetsledare på Ersbodakyrkan.
Yrkeserfarenhet: Snart varit präst i 23 år
Ideella/kyrkliga engagemang: Rättvise-, freds och hållbarhetsfrågor är viktiga för mig, så även vikten av att omforma mansrollen. Tillsammans med några andra män har vi ett öppet forum där män samtalar om livet, särskilt de s k mjuka frågorna. Är angelägen om att dessa frågor får plats i tro och teologi. Jag engagerar mig för Samernas rättigheter och inte minst i de kyrkliga sammanhangen. Styrelsemedlem i Umeå Teaterförening.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag var med och startade Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Umeå och har suttit i styrelsen för den och medverkat i både studiecirklar och aktioner vi genomfört.
Brinner för: Att allt levande hör ihop. Därför blir rättvisa, miljö, fred etc livsviktiga frågor.
Övrigt: Utöver detta har jag tre barn i 20-årsåldern, är gift, gillar att cykla, odla grönsaker och skriva dikter (spoken word). Passionerad pacifist, potatisodlare, pappa, pedaltrampare och poet kanske man kan säga 🙂


Kontakt

Styrelsen nås på styrelsen@krf.se


Revisorer

Anders Slättås (extern)

Sten Haase (föreningens)


Revisorssuppleanter

Jenny Kindvall (extern)

Lars Bond (föreningens)

Valberedning

Sarah Mossop (0736-104403), Henrik Frykberg, Anna Rehnberg

Valberedningen nås på valberedningen@krf.se

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE