Kristna Fredsrörelsen leds av en engagerad och kunnig styrelse, som väljs av årsmötet. Styrelsen möts cirka 6 gånger per år. Styrelsen arbetar bland annat genom ett arbetsutskott (AU) som träffas minst en gång mellan varje styrelsemöte. Välkommen att kontakta styrelsen och valberedning. 

Ordförande

Sofia Nordin

Födelseår: 1987
Bor: Kollektivet Gandhi söder om Stockholm.
Utbildning: Fil. kand i utvecklingsstudier. Samt teologi och språk.
Sysselsättning: Stiftshandläggare på Centrum för religionsdialog, Svenska kyrkan. Evig student.
Yrkeserfarenhet: Koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel & Palestina, Svenska teologiska institutet i Jerusalem, Kyrkornas världsråds ekumeniska institut.Ideella/kyrkliga engagemang: Aktiv i lokala församlingen. Ledamot i Sabeel – Sverige.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Praktikant på kontoret 2012 och gick samtidigt utbildningen Salaams Vänner. Samt utbildningen Kreativ aktivism.
Brinner för: Människor, djur och skapelsens lika värde. Interreligiös dialog. Ett starkt civilsamhälle.


Sekreterare

Corinne Johnson

Porträttfoto på Corinne Johnson

Födelseår: 1983
Bor: Stockholm
Utbildning: Kandidat i Spanska och Latinamerikastudier, samt statsvetenskap vid Stockholms Universitet och master i utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Samhällsvägledare vid Botkyrka kommun.
Yrkeserfarenhet: Jobbat ideellt i Spanien med samhällsförändring genom kultur. Erfarenhet från att jobba i utvecklingsprojekt i Costa Rica samt varit fredsobservatör i Colombia. För tillfället jobbar jag inom den kommunala sektorn med stort fokus på medborgarens möjligheter att påverka sitt liv, lokaldemokrati och civilsamhällets roll i samarbete med kommunen.
Ideella/kyrkliga engagemang: Engagerat mig i ett flertal föreningar och organisationer under åren, från Situation Stockholm, Röda Korset till Utrikespolitiska föreningen under studierna och senast inom Föreningen HEM. Varit och är fackligt aktiv på olika arbetsplatser.
Eventuellt tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jobbat som fredsobservatör och med politisk påverkan i Colombia under åren 2012-2014. I Sverige föreläsningar om internationell medföljning och konflikten i Colombia.
Brinner för: Rättvisa och hållbarhet här i Sverige och i världen! Dialog och konfliktlösning på fredliga vägar! Kunskapstörst och intresserad av retorik, som sätt att öka förståelse för olikheter och finna lösningar. Internationellt samarbete och stöd för mänskliga rättigheter – hitta nya sätt att synliggöra och därmed stödja och öppna upp ytor för dialog.


Kassör

Eva Palmqvist

Porträttfoto på Eva PalmqvistFödelseår: 1978
Bor: I Falköping, dit jag flyttade från Arusha, Tanzania, i september förra året. Har tidigare bott i Stockholm, Uppsala, Nairobi, Kampala och Torit (Sydsudan)
Utbildning: Pol. mag-examen från Uppsala universitet, där jag också läste religionsvetenskap i två år.
Sysselsättning: Jobbar som Biträdande programchef – internationellt, på Erikshjälpen
Yrkeserfarenhet: Sedan jag tog min examen 2005 har jag arbetat med internationella frågor och utvecklingssamarbete, framförallt i Östafrika, men även i Sverige, bland annat för Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet och Rädda Barnen.
Ideella/kyrkliga engagemang: Jag har sedan barndomen på olika sätt haft ett kyrkligt engagemang, framförallt inom sång och musik. Under studenttiden var jag engagerad inom Amnesty.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Var suppleant i styrelsen 2014 och 2015.
Brinner för: Fred och rättvisa, ickevåld och samhällsengagemang. Gräsrotsmobilisering ihop med påverkansarbete på nationell och internationell nivå. För Kristna Fredsrörelsen helt enkelt! 🙂


Ledamöter

Henric Götefelt

Födelseår: 1989
Bor: Uppsala
Utbildning: Teol.kand. i mänskliga rättigheter, Teologiska Högskolan, Master i mänskliga rättigheter, Uppsala Universitet, ungdomsledare, Södra Vätterbygdens Folkhögskola, ickevåldstränare, Kristna Fredsrörelsen
Sysselsättning: Internationell koordinator, Equmenia, student
Yrkeserfarenhet: Projektledare inom migration och integration, Equmenia, projektledare inom små, lätta vapen, Kristna Fredsrörelsen, föreläsare och författare, Studieförbundet Bilda, föreläsare Kristna Fredsrörelsen, ungdomsledare, Equmeniakyrkan
Ideella/kyrkliga engagemang: Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala, Diakonia
Tidigare engagemang i Kristna Freds: styrelseledamot 2015-2017, praktikant under våren 2014, projektledare maj-september 2014, ickevåldstränare
Brinner för: ickevåld, aktivism, asylrätt, antifascism och miljöfrågor


Minna Fredriksson                                                                                         

Födelseår: 1973
Bor: Solna
Utbildning: Fil.kand. i Statsvetenskap, Södertörns Högskola. Master i Utvecklingsstudier, Uppsala Universitet (pågående). Chefskurser i arbetsmiljö, konflikthantering, coachning, rekrytering, ekonomi och administrationssystem (Sollentuna kommun). UGL 2008 – Ledarskapsutbildning (Gällöfsta utbildning). Kortkurser i internationell rätt med fokus på mänskliga rättigheter och humanitär rätt (Amnesty, Peace Brigades International). Kortkurser med fokus på praktisk tillämpning i konfliktanalys, konfliktlösning och aktivt ickevåld (Peace Brigades International). Strategisk verksamhets- och kvalitetsutveckling. (Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling).
Sysselsättning: Rådgivare för Konflikt och Rättvisa på Diakonia. Styrelseledamot på The Border Consortium (TBC)
Yrkeserfarenhet: Cirka 8 år inom utvecklings- och humanitärt arbete, mestadels med konfliktrelaterade insatser. Cirka 10 år inom arbete för svensk offentlig sektor med fokus på skol- och fritidsverksamhet, varav 5 år i chefsposition med personal och ekonomiansvar.
Ideella/kyrkliga engagemang: 2,5 år med Peace Brigades International i Indonesien. (Följeslagarprogram byggt på civil-militär koordinering och internationellt påverkansarbete). 1 år med FN:s volontärprogram i Aceh, Indonesien, i samband med tsunamikatastrofen.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Medverkan i projektet Forum för fredstjänst med fokus på metod för konfliktkänslighet (Do No Harm) och strategiskt fredsarbete (Reflecting on Peace Practise – RPP).
Brinner för: Fred som mål och medel, mänskliga rättigheter och demokrati. Verksamhets- och kvalitetsutveckling i organisationer.
Twitter: @MinnaAja


Anna Wikman

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
Utbildning: Studier på Södertörns Högskola i Idéhistoria, Samtidshistoria och Sexualpolitisk historia samt Statsvetenskap på Stockholms universitet 1999-2003 (2011)
Sysselsättning: Verksamhetsutvecklare och projektledare på Sensus Studieförbund. Jobbar med arbetsmarknads och etableringsutbildning Stöd och Matchning och Yrkesliv.
Yrkeserfarenhet: Arbetat på Sensus Studieförbund sedan juni 2008. Till stor del har det rört frågor och service riktat till medlemsorganisationer. Sedan ett år tillbaka är jag handledare och projektledare på enheten för Arbetsliv och med frågor som rör etablering. Tidigare arbeten mycket varierande från intervjuare åt Forum för levande Historia till glassförsäljning.
Ideella/kyrkliga engagemang: Refugees Stockholm 2015, IOGT-NTO Klaragården matverkstad höst 2015, Retoy 2014, Amnesty International, Tjejjour Imra/Sensus 2013, Stockholm film Festival 2004-2007.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kristna Fredsrörelsen är som organisation ny för mig men inte metoderna. Ickevåldsperspektivet är djupt förankrat som teori och praktisk hållning hos mig.
Brinner för: Rättvisa, frihet och solidaritet. Att ge människor möjlighet och uppmuntran till delaktighet i sin utveckling och samhälle.


Victor Jadribo

Födelseår: 1976
Bor: Tensta
Utbildning: Master i Globala Politiska Studier, Malmö Högskola 2014. Fördjupningskurs i Social och politisk etik, Linköping universitet 2013. Kandidatexamen i filosofi, Uganda Martys University Nkozi. Ledarskapsutbildning i Public Service Broadcasting, SR MDO/SIDA Stockholm. Kurser i Radio journalism, Uganda. Ledarskapsutbildning i civila samhällets organisation och gemenskapens mobilisering, Uganda Civil Society Network.
Sysselsättning: Arbetar inom egen ideell förening (”Hjälp för Hjälp” hjalpforhjalp.se) som samlar in pengar genom bastjänster för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Just nu jobbar vi hårt med ett pilotprojekt i Uganda.
Yrkeserfarenhet: Ungdomsprogramledare, Hoima Catholic Dioces, (2000 – 2003), Radiochef och programledare, Arua-One Media House – Uganda (2006 – 2008), Projektansvarig gemenskapens mobilisering, RICE – West Nile, Uganda (2008 -2009). Jag har i cirka 15 år arbetat som styrelseledamot samt ägnat mig åt frivilligarbete i Uganda. Har varit aktiv inom politik i omkring tre år.
Ideella/kyrkliga engagemang: Verkställande ledamot för afrikanska katolska samfundet och ugandiska katolska samfundet i Sverige. Jag är grundare av ”West Nile Youth Network” en regional paraplyorganisation som har som syfte att mobilisera ungdomar. Jag och några vänner har startat en ideell förening för att stödja utbildning och hälsa i utvecklingsländer. Under tiden då jag studerade till präst slutförde jag gymnasiet och min kandidatexamen i filosofi under två seminarietillfällen, detta hörde till prästutbildningen. Jag har varit mycket aktiv när det gäller kyrkliga aktiviteter under hela mitt liv.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag deltog i mer än tre av Kristna Fredsrörelsens aktiviteter mellan år 2012 och 2013 varav en av aktiviteterna var ett ickevåldsläger i Rosahuset i Göteborg.
Brinner för: Opinionsbildningsarbete, för medborgares aktiva deltagande i samhällsstyrningen, god förvaltning och effektiv leverans av tjänster i utvecklingsländer, mänskliga rättigheter och demokrati.


Jacob Carlbäcker

Födelseår: 1990
Bor: Kollektivt i Uppsala
Utbildning: Studerar Fred och Utvecklingsprogrammet på Uppsala Universitet.
Sysselsättning: Student på Uppsala universitet. Ser mig själv som: Aktivist, strateg och lekfarbror.
Yrkeserfarenhet: Bland annat som teamledare för värvning och insamling i Greenpeace, frilansande utbildare och föreläsare, projektadministratör för Fredsagenda 2014 i Sveriges Kristna Råd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Styrelseledamot i kristna ungdomsorganisationen equmenia sedan 2010. Tidigare scoutledare, samt utbildningsansvarig och styrelseledamot i scoutrörelsen på regional och nationell nivå under många år.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen:
Mitt engagemang i och för Kristna Fredsrörelsen har kommit genom många olika delar. Bland annat som ickevåldstränare, workshopledare i Salaams vänner samt reseledare för ickevåldskursen på Härnösands folkhögskola. Styrelseledamot sedan 2012.
Brinner för: Ickevåld i alla dess former. I styrelsen vill jag särskilt bidra till strukturutveckling, strategisk helhetssyn, förmåga att prioritera och att samköra projektverksamheten med folkrörelsen. I övrigt intresserad av musik och friluftsliv, när tid finnes.


Karl-Johan Rahm

Födelseår: 1967
Bor: Bredäng, södra Stockholm, som är – vad jag vet – Sveriges bästa miljonprogramsstadsdel: välplanerat, vackert och interkulturellt.
Utbildning: Fil. kand., bibliotekarie, folkhögskolelärare med inriktning kultur, media och kommunikation. Därutöver studier i sociologi, italienska, franska och khmer (som talas i Kambodja).
Sysselsättning: Bibliotekarie i norra Botkyrka, mestadels i Fittja, med inriktning på vuxna.
Yrkeserfarenhet: Bibliotekarie, lärare, frilansjournalist med mera. Under sammanlagt sju år arbetade jag i Kambodja bland annat för Forum Syd som organisationsutvecklare, Assistant Management Officer vid Brittiska ambassaden, konsult för UNESCO och UNOHCHR (mänskliga rättigheter). Ibland översätter jag från khmer till svenska och tvärtom. Jag har även jobbat drygt ett år i Afghanistan för Svenska Afghanistankommittén med utbildning och journalistik.
Ideella/kyrkliga engagemang: Ledamot i Stockholms konstråd, styrelseledamot i stiftelsen Midsommargården, och som representant för Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) ersättare i stiftsfullmäktige i Stockholms stift. Det är arvoderade uppdrag. Därutöver är jag en helt ideell styrelseledamot i föreningen Hallonbergens ickevåld samt fackligt aktiv på klubbnivå inom SAC (syndikalisterna).
Andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: 2013 genomgick jag Kristna Fredsrörelsens ickevåldtränarutbildning, som gav mig mycket på flera plan. Jag har tidigare arbetat med ickevåld inom freds- och miljörörelsen, bland annat i Plogbillsrörelsen och Miljöförbundet/Jordens Vänner, främst under 80- och 90-talen. Till och från håller jag i ickevåldsträningar för Kristna Fredsrörelsen.
Brinner för: Mänskliga rättigheter, ickevåld, nedrustning, klimat- och hållbarhetsfrågor som inkluderar rättvise- och sociala perspektiv i en global värld.


Mariana Ljunggren

Födelseår: 1969
Bor: Katrineholm
Utbildning: Folkhögskolekurser, konst, lärjungeskola samt Kristna Fredsrörelsens folkhögskolekurs Fred, ickevåld & ledarskap
Sysselsättning: Personlig assistent
Yrkeserfarenhet: Föreningsadministratör i en kulturförening för ungdomar, arbetat i studieförbund, med teater, varit lärarvikarie inom förskola och fritidshem.
Ideella/kyrkliga engagemang: Är medlem i Mariakyrkan som tillhör Equmeniakyrkan och volontärarbetar i kyrkan. Har varit styrelseordförande i en kulturförening för ungdomar i Katrineholm. Sitter i styrelsen för Mariakyrkan i Katrineholm.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Kom i kontakt med organisationen under min utbildning på Härnösands folkhögskola. Jag gjorde sedan en kort praktik under hösten 2015 i Alvik. Jag har även gått Kristna Fredsrörelsens ickevåldstränarkurs och hållit i min första workshop i civilkurage, jätteroligt!
Brinner för: Att människor ska upptäcka sina möjligheter att kunna påverka och förändra oavsett vilka vi är och att bredda engagemanget på alla plan i samhället för fred, ickevåld och rättvisa här i Sverige och i världen!


Christofer Sjödin

Christofer Sjödin kontaktFödelseår: 1967
Bor: Umeå
Utbildning: Prästutbildning.
Sysselsättning: Jag arbetar som präst och arbetsledare på Ersbodakyrkan.
Yrkeserfarenhet: Snart varit präst i 23 år
Ideella/kyrkliga engagemang: Rättvise-, freds och hållbarhetsfrågor är viktiga för mig, så även vikten av att omforma mansrollen. Tillsammans med några andra män har vi ett öppet forum där män samtalar om livet, särskilt de s k mjuka frågorna. Är angelägen om att dessa frågor får plats i tro och teologi. Jag engagerar mig för Samernas rättigheter och inte minst i de kyrkliga sammanhangen. Styrelsemedlem i Umeå Teaterförening.
Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag var med och startade Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Umeå och har suttit i styrelsen för den och medverkat i både studiecirklar och aktioner vi genomfört.
Brinner för: Att allt levande hör ihop. Därför blir rättvisa, miljö, fred etc livsviktiga frågor.
Övrigt: Utöver detta har jag tre barn i 20-årsåldern, är gift, gillar att cykla, odla grönsaker och skriva dikter (spoken word). Passionerad pacifist, potatisodlare, pappa, pedaltrampare och poet kanske man kan säga 🙂

Suppleanter

Josefine Lämås

Födelseår: 1989
Bor: Holmön, Umeå
Utbildning: Diverser utbildningar i ickevåld o fredsarbete (i Sverige o utomlands).
Sysselsättning: Mångsysslare. Student (fr.o.m i höst, Internationell kris o konflikthantering)Yrkeserfarenhet: Internationell koordinator Equmenia, författare o antal år inom kafé o butik.
Ideella/kyrkliga engagemang: Equmenias internationella stag, Holmöns hembygdsförening, EAPPI, CPT.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gick ToT 2017, medlem i Umeå-gruppens lokalstyrelse sedan 2017, ledare för Israel Palestina resan genom Härnösands FHSK 2015.
Brinner för: Fred o rättvisefrågor, friluftsliv, gård o trädgård växtzon 5, Holmön.


Åsa Henriksson

Födelseår: 1974
Bor: Stockholm
Utbildning: Network of Humanitarian Assistance (NOHA) i Uppsala och Bryssel, Fil kand i statsvetenskap som jag läste i Stockholm. Jag har även läst socialpsykologi, latinamerikakunskap, statistik och socialantropologi. Kortkurser i Säkerhet för Protection International, Do No Harm för Rolf Grafe, olika Sida kurser bl a Resultatstyrning, uppföljning och utvärdering samt Outcome Mapping. Diverse fackliga kurser i samband med förtroendeuppdrag som fackklubbsordförande.
Sysselsättning: Programhandläggare på Läkarmissionen sedan 2015.Yrkeserfarenhet: Sidas informationsavdelning i ungefär ett år. Internationell medföljning i ca 3 år, först ett år för Peace Brigades International i Guerrero, Mexiko, och sen två år för KrF i Guatemala och Chiapas, Mexiko. Efter att ha flyttat hem i slutet av 2006 fortsatte jag arbeta dels för KrF med framförallt internationell medföljning, men även med Sudan, Sydsudan och Västsahara, Jag har även arbetat ungefär ett år för Fonden för Mänskliga Rättigheter, Svalorna Latinamerika samt utfört externa utvärderingar och studier som konsult inom utvecklingsbistånd.
Ideella/kyrkliga engagemang: Amnesty Business Group, där vi bl a granskar företagens hållbarhetsrapporter. Jag stödjer sedan många år Comité Cerezo som KrF medföljer i Chiapas, Mexiko.
Eventuella andra/tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag satt i Sipaz (Chiapas) styrelse under några år som KrF:s representant, och har varit engagerad i det interreligösa medföljningsprojektet som KrF hade som pilot under framförallt 2016.
Brinner för: Fred, ickevåld och inkluderande rättvisa. Tror på starkt på optimism och kreativa lösningar. Djur, natur och miljöfrågor är också mycket viktigs frågor som ligger mig varmt om hjärtat.


Kontakt

Styrelsen nås på [email protected]


Revisorer

Gunnar Thullberg (extern)

Sten Haase (föreningens)


Revisorssuppleanter

Lars Bond (föreningens)

Valberedning

Henrik Frykberg, Anna Rehnberg

Valberedningen nås på [email protected]

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE