Sverige erkänner inte Västsahara - KrF reagerar
Sverige måste stå upp för Västsahara

De senaste veckorna har den annars så bortglömda konflikten mellan Västsahara och Marocko seglat upp på dagordningen. Detta med anledning av att Marocko stoppat ett IKEA-varuhus på grund av en oro att Sverige ska erkänna Västsahara.

I höst är det 40 år sedan Marockos ockupation av Västsahara inleddes. Efter en vapenvila 1991 lovades det västsahariska folket en folkomröstning om självständighet som skulle genomföras av FN. Denna har dock aldrig ägt rum och situationen blir mer och mer desperat. Kristna Fredsrörelsen har sedan länge ett samarbete med västsahariska ickevåldsorganisationer och försöker tillsammans med dem att genom ickevåld främja fred och mänskliga rättigheter.

Ett erkännande skulle ge hopp till västsaharierna

Sverige har sedan 2012 ett riksdagsbeslut på att erkänna Västsahara, men varken den förra eller nuvarande regeringen har verkställt beslutet. Den 2 oktober rapporterade svenska medier att Marocko hotar med bojkott om inte Sverige ser över sin politik. Något erkännande från Sveriges sida verkar dock inte vara aktuellt just nu, däremot är frågan under översyn.

Sverige har nu  en möjlighet att främja en fredlig utveckling med respekt för de mänskliga rättigheterna genom att erkänna Västsahara, skriver vår generalsekreterare Sofia Walan på SVT Opinion.

I ett öppet brev till IKEA uppmanar vi tillsammans med Afrikagrupperna, Emmaus Stockholm, Kommittén för Västsaharas kvinnor och Latinamerikagrupperna att företaget ska stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati i regionen.

Vägen framåt för Västsahara

Den 15 oktober arrangerade Kristna Fredsrörelsen, tillsammans med andra organisationer och riksdagsledamöter, ett riksdagsseminarium om Västsahara. Kan folkrätten vara en väg framåt och vilken roll ska Sverige spela, var några av de högaktuella frågor som då diskuterades. På vår blogg finns en sammanfattning av vad som sades på seminariet och hur de olika talarna såg på ett möjligt svenskt erkännande av Västsahara.

Rapport från Kristna Fredsrörelsen om mänskliga rättigheter i Västsahara

I mars 2015 var det tänkt att Kristna Fredsrörelsen skulle ordna en resa för svenska journalister, politiker och religiösa ledare till Västsahara. Kort inpå utresedatumet nekade dock Marockos ambassad i Sverige delegationen att resa in i Västsahara. Istället gjordes en resa till Marocko där samtal hölls med myndigheter och ledare för civilsamhällesorganisationer om Västsahara, situationen i området och situationen för västsaharier generellt. I rapporten “All rights for all people“, som släpptes i oktober 2015, presenteras de olika intervjuer och resultat som resan producerade, vilket i de flesta fall var en skrämmande bild av den folkrättsliga situationen i Västsahara.

Läs mer

Vad handlar egentligen konflikten mellan Marocko och Västsahara om? Läs Expressen Geo:s genomgång här.