Tre västsahariska kvinnor håller upp skyltar med texten
Kampanj: Agera för Västsahara i FN:s säkerhetsråd
Kristna Fredsrörelsen arbetar i Västsahara genom en långsiktig relation med NOVA, en organisation vars medlemmar är unga västsaharier, mestadels från flyktinglägren i Algeriet, som arbetar för en fredlig lösning av konflikten och västsahariernas rätt till självbestämmande genom ickevåld. Västsahara står…
Hus förstört av översvämning Västsahara okt 2015
Svår översvämning i Algeriet – tusentals västsahariska familjer drabbade
Sedan den 19 oktober har kraftiga regnoväder allvarligt förvärrat den redan kritiska situationen i flyktinglägren i södra Algeriet där över 100 000 västsahariska flyktingar lever. Våra samarbetsorganisationer AFAPREDESA och NOVA beskriver läget som katastrofalt. Samtliga fem wilayas, i praktiken mindre…