Läs vår bloggserie efter Folk och Försvar-konferensen
Utbilda dig till ickevåldsutbildare i Sverige och Västsahara

För femte gången erbjuder Kristna Fredsrörelsen en fördjupad utbildning om ickevåld. Omgången för 2017 blir den första med inriktning på situationen för ickevåldsrörelsen i Västsahara. Ansök om att delta senast 15 december!

En utbildning för dig som är engagerad!

Du lär dig mer om hur vi kan arbeta mot orättvisor och förtryck med ickevåld samt på vilka sätt som du kan vara en del av ickevåldsrörelsen i Sverige och i världen.

Utbildningen är skräddarsydd för dig som är intresserad av fred, rättvisa och ickevåld och är engagerad i sammanhang där du kan sprida dina kunskaper, gärna församlingsverksamhet. Det är bra om du har vana av att leda grupper. Kunskaper i arabiska och spanska är värdefulla.

Sprida engagemang och utbilda för ickevåld

Syftet är att du efter och under utbildningen ska kunna utbilda i ickevåld och sprida engagemanget för ickevåld som förändringskraft. Detta kan till exempel ske genom inspirationspass, workshops såväl i församlingar som i andra sammanhang. Du kommer att hålla workshops på egen hand redan under utbildningen.

Kursstart våren 2017

Utbildningen består av tre steg, i Sverige och i de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet:

Steg 1: Inläsning och utbildning i Stockholm
Inläsning av kurslitteratur samt två utbildningstillfällen på kursgård i Stockholm med
fokus på ickevåld i teori, strategi och praktik.

Kurstillfälle 1: fredag 27/1- söndag 29/1
Kurstillfälle 2: fredag 24/2 – söndag 26/2

Steg 2: Studieresa till Västsahariska flyktinglägren i Algeriet
Studieresa genomförs i samarbete med Kristna Fredsrörelsens partnerorganisation NOVA. Resan är inriktad på att ge dig som deltagare kunskap om ickevåldsrörelser i Västsahara genom möten och workshops tillsammans med dem. Tid för den tillresta gruppen för fördjupning och reflektion kommer också att finnas. Arabiska och spanska är de språk som lättast kan användas för att ta sig fram, men inget krav för att följa med.

Ungefärlig tid för utresa och hemresa: 16/3 respektive 24/3

Steg 3: Uppföljning och praktik
Ett utbildningstillfälle i Stockholm med uppföljning av resan, praktiska övningar i deltagande pedagogik och hur du kan använda kunskaperna i Sverige samt ytterligare fördjupning i ickevåld. Under den här perioden kommer du också att prova på att hålla i workshops, för att få praktisk erfarenhet av att utbilda. Du kommer att företräda Kristna Fredsrörelsen.

Kurstillfälle 3: fredag 21/4 till söndag 23/4
Praktik: hålla 3-4 egna workshops

God anpassningsförmåga är ett krav under studieresan i Västsahara

Vi kommer mestadels bo hos familjer och eftersom levnadsvillkoren i flyktinglägren är mycket enkla; det kan exempelvis saknas el, uppkoppling och rinnande vatten; utgår vi från att du är en person som kan må bra trots dessa förutsättningar. Det finns ingen möjlighet att röra sig fritt i lägren, och vi kommer inte alltid att ha några fasta tider att förhålla oss till under tiden i lägren då det är svårt för många med transporter.

Kostnad

Denna utbildning är kraftigt subventionerad, tack vare stöd från Svenska Missionsrådet. Detta gör att du som deltagare endast betalar 7 500 kr. Då ingår mat, logi och resa till Tindouf i Algeriet. (Resor i Sverige, bortsett från resan till och från flygplatsen, ingår inte.)

Förutsättningen är att du ideellt genomför fyra workshops om ickevåld efter avslutad utbildning. Detta ska ske under 2017. Därefter kommer du få arvode för genomförd workshop.

Ansök senast 15 december!

För anmälningsblankett och mer information kontakta utbildningssekreterare Kerstin Bergeå på [email protected]. Antagningsbesked ges 22/12. Välkommen med din ansökan!

Ps. Hjälp gärna till att sprida informationen om denna utbildning genom att ladda ner och sprida detta informationsblad.