Utbyte för fred och ickevåld

salaams vänner repUnder helgen 9-10 mars samlades fredsobservatörer, representanter från Salaams Vänner och ickevåldstränare för att utbyta idéer och tankar om hur vi kan arbeta tillsammans för en fredlig samhällsförändring. I år satsar Kristna Fredsrörelsen på att uppmärksamma människorättsförsvarare och deras situation ute i världen och vi vill visa hur viktigt deras arbete är för en fredlig utveckling. Tillsammans utbytte vi kunskap och erfarenheter från vårt arbete i de länder där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer arbetar som följeslagare till människorättsförsvarare och hotad civilbefolkning, samt från vårt arbete med ickevåld i Sverige. Det var en väldigt berikande helg där vi knöt nya kontakter, utbytte idéer och gav varandra inspiration i vårt arbete.

Helgen inleddes med en stödfest för Mexiko och Guatemala som de nyligen hemkomna fredsobservatörerna anordnade på Tellus-biografen i Stockholm. Vi bjöd bland annat på filmvisning och fotoutställning, med bilder från Guatemala och Mexiko. Kvällen förgylldes av bandet Sona Vivaz som satte hela stället i gungning! Kvällens vinst bidrar till att vi kan fortsätta driva arbetet inom Fredstjänstprogrammet i Mexiko och Guatemala, så ett stort tack till alla ni som kom och bidrog till en lyckad kväll och ett fortsatt fredsarbete!

Under lördagen träffades vi i Kristna Fredsrörelsens lokaler i Alvik för att lära känna varandra och för att utbyta erfarenheter. Vi fick under dagen prova på olika övningar som ickevåldstränarna använder sig av i sina utbildningar och höra om deras arbete på olika platser i Sverige. Vi fick också höra om deras besök i Israel och i Egypten, där de träffat och utbytt erfarenheter med människor och organisationer som arbetar med ickevåld.

Fredsobservatörerna berättade sedan om sitt arbete i Guatemala, där de fungerar som ett stöd och ett skydd för människorättsförsvarare och lokala organisationer som kämpar för sina rättigheter och rättvisa genom fredliga metoder. Dessa människor blir ofta utsatta för hot och trakasserier på grund av sitt engagemang. Fredsobservatörernas arbete är därför viktigt för att öppna upp ett handlingsutrymme för dem. Det var spännande för de deltagare som inte själva varit ute att få lyssna på hur Kristna Fredsrörelsen arbetar i andra länder och hur vi kan skydda och stödja dem.

Under resten av dagen diskuterade vi hur vi kan fortsätta vårt arbete här i Sverige. Det kom upp många bra idéer om hur ickevåldstränarna och fredsobservatörerna kan samarbeta för att sprida kunskap både om människorättsförsvarare och om deras situation, samtidigt som man ger utbildning och information om ickevåld.

Jag tror att alla kände sig väldigt inspirerade och nöjda med helgen som blev en början på vad jag tror kommer att bli ett nytt och ett spännande samarbete för framtida fredsarbete i Sverige.

Malin Kullmar, fredsobservatör i Mexiko