Utvärdering av pilotprojektet Medföljare
Utvärdering pilotprojektet Medföljare

Pilotprojektet Medföljare föddes i kölvattnet av flyktingvågen hösten 2015. Från Migrationsverkets överbelagda asylboenden kom rapporter om trygghetsproblem både i form av attentat av utomstående och motsättningar bland de asylsökande själva, ibland med religiösa förtecken. Migrationsverket efterlyste närvaro av “religiösa funktionärer” från trossamfunden för att förebygga konflikter och kallade till ett samverkansråd i december 2015.

Samtidigt hade Kristna Fredsrörelsen inlett diskussioner om att tillsammans med församlingar förebygga konflikter bland de flyktingar som vi arbetade med. Kristna Fredsrörelsen har länge arbetat med praktiskt ickevåld, bland annat metoden preventiv närvaro för att minska riskerna för hotade människorättsförsvarare i Latinamerika.

I linje med Migrationsverkets efterfrågan av religiösa funktionärer sammansattes en interreligiös grupp. Syftet med den sammansatta gruppen var dels att ha en positiv effekt på personerna på boendet genom att visa på interreligiös samverkan och religionsfrihet i praktiken, dels skapa kontakter mellan medföljare från olika religioner som genom projektet fick en möjlighet till att arbeta praktiskt tillsammans. Den interreligiösa gruppen, de så kallade medföljarna, fick förberedande utbildning bland annat metoden preventiv närvaro, ickevåld, aktivt lyssnande, rätten till religionsfrihet och asylprocessen.

Pilotprojektet Medföljare hade verksamhet på ett boende i Stockholm och två boenden i Göteborg. Projektet genomfördes av Kristna Fredsrörelsen och Sveriges interreligiösa råd.

Nu har en utvärdering av projektet genomförts där resultat, lärdomar och framtidsutsikter har sammanställts.

Läs rapporten här: Utvärdering av pilotprojektet Medföljare