Frida,-Milosz-och-Susan_0
Välkomna Frida, Susan och Milosz

Kristna Fredsrörelsens kansli i Stockholm har glädjen att välkomna tre nya medarbetare. Här kan du läsa vilka de är och vad de arbetar med. Som vanligt hittar du info om hur du får tag på Frida, Milosz och Susan (och alla andra på kansliet, i fält eller i styrelsen) på www.krf.se/kontakt

Frida Larsson

”Det är kul att få jobba med frågor jag brinner för och jag känner att Kristna Fredsrörelsen är en organisation där jag kan lära mig mycket – och bidra med mycket. Jag har övergripande ansvar för medföljningsprogrammet i Colombia där fredsobservatörer medföljer organisationer och personer för att de ska kunna arbeta för sina rättigheter och för fred i Colombia. Medföljning är en enkel metod som bygger så starkt på tanken om en fredlig väg och är en ickevåldsmetod för ett fredligt sätt att hantera konflikt. Det är en viktig del i arbetet för fred och en bättre värld som Kristna Fredsrörelsen har profilerat. Tidigare har jag arbetat som Latinamerikagruppernas koordinatör i Ecuador.”

Milosz Kusz

“Jag är ny  programsekreterare för Kristna Fredsrörelsens arbete i Västsahara och Egypten. Det innebär att jag handlägger stödet till Kristna Fredsrörelsens partnerorganisation i Västsahara (Afapredesa/grupo NOVA) och arbetar med påverkan. I Egypten utvecklar vi ett framtida program med fokus på ickevåld för att överbrygga religiöst färgade konflikter. Jag har tidigare bland annat arbetat som fredsobservatör i Guatemala och Colombia samt för FN:s Högkommissarie för de Mänskliga Rättigheter i Colombia och på International Center for Transitional Justice i Colombia.

Susan Kronberg

“Det känns väldigt roligt att få arbeta för Kristna Fredsrörelsen. Fredsfrågor ligger mig varmt om hjärtat eftersom att jag själv är uppväxt i krig. Dessutom känner jag flera av medarbetarna på kansliet tack vare att min förra arbetsplats ligger i samma lokaler. Jag har arbetat som ekonom i över 15 år. De senaste 8 åren har jag arbetat för Baptistsamfundet och senare Equmeniakyrkan. Innan dess jobbade jag i Nicaragua för olika biståndsorganisationer, bland annat för CARE-International och Deutsche Welthungerhilfe.”