Engagera dig i Kyrkornas Globala Vecka
Var med i Kyrkornas Globala Vecka!

Tema: Jord att leva på

Den 15-22 november är det dags för Kyrkornas Globala Vecka! Temat för i år är “Jord att leva på” och handlar om hur vi som människor kan verka för att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik. Läs mer om årets tema på Kyrkornas Globala Veckas hemsida.

Gör en aktivitet och tipsa om den!

Runt om i Sverige kommer det att anordnas aktiviteter, gudstjänster, aktioner och samlingar av olika slag och storlek under veckan för att uppmärksamma Kyrkornas Globala vecka och årets tema. Det här är ett perfekt tillfälle för du som är KrF-medlem eller för du som är med i en lokalgrupp att synas och engagera dig för mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår! På Kyrkornas Globala Veckas hemsida finns det massor med tips och inspiration på vad för sorts aktiviteter som passar bra att genomföra under årets vecka. Där kan du också tipsa om din aktivitet under veckan, så att alla som behöver Kyrkornas Globala veckas hemsida på en Sverige-karta kan se vad som händer där just du bor.

Har du en idé på vad du vill göra genom Kristna Fredsrörelsen under veckan eller vill få tips och råd om vad du, din församling eller din lokalgrupp kan göra under Kyrkornas Globala Vecka är du välkommen att kontakta Kerstin Bergeå på [email protected]

Kristna Fredsrörelsen och hållbart arbete

I första delen av Kristna Fredsrörelsens stadgar står det följande under sektionen “Vision”:

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Som en del av att Kristna Fredsrörelsen vill verka för ett hållbart sätt att leva ser vi ett engagemang för klimatet som en viktig del för att förverkliga vår vision. Klimatutmaningarna som Sverige och världen står inför just nu berör oss alla, och det är allas vårt ansvar att göra insatser, stora som små, för att vår jord ska må bra. Kristna Fredsrörelsen uppmuntrar därför våra medlemmar att se hur ett arbete med klimatutmaningarna kan göras utifrån ett ickevåldsperspektiv, för att vi som rörelse ska bidra till en mer hållbar värld.