Kristna Fredsrörelsen arbetar för att sprida en freds- och ickevåldskultur i Sverige. Det gör vi bland annat genom att hålla utbildningar i ickevåld, konflikthantering och nedrustning för skolor, församlingar och andra som intresserar sig för våra frågor.

Kristna Fredsrörelsen arbetar för att mer resurser ska läggas på att förebygga väpnade konflikter istället för att endast reagera på konflikter som redan brutit ut. Ett konkret sätt som vi gör det på är att skicka ut fredsobservatörer till konfliktområden där de bidrar till att förebygga våld. Vi kämpar också för att den svenska vapenexporten ska upphöra, och att den svenska försvarspolitiken ska präglas till större grad av ickevåld och nedrustning än våld och upprustning.

Vi är också en viktig röst i den svenska debatten gällande NATO, och hur Sveriges relation med NATO ser ut. Kristna Fredsrörelsen bedömer att Sverige inte borde vara med i NATO då det bland annat riskerar att skapa en antagonistisk relation med närliggande länder som inte är medlemmar i NATO.

 

Vårt arbete bedrivs både på nationell nivå genom vårt kansli i Bromma och genom våra lokalgrupper som är spridda i landet.

Läs mer om vårt arbete i Sverige under Vi gör och Engagera dig.

Stöd arbete för fred och ickevåld. Bli medlem!

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE