I Västsahara arbetar Kristna Fredsrörelsen för att öka unga människors kapacitet att använda ickevåld och kunskaper om folkrätt i deras kamp för självständighet och respekt för mänskliga rättigheter.

Västsahara är det enda kvarvarande landet i Afrika på FN:s lista över ”icke självstyrande områden som väntar på avkolonisering”. Den forna kolonialmakten, Spanien, avsade sig sina anspråk på territoriet 1975 och ”överlämnade” det, i strid med folkrätten, till Marocko och Mauretanien. Marockos och Mauretaniens anspråk på Västsahara har behandlats av den Internationella domstolen i Haag och domstolens slutsats var att vare sig Marocko eller Mauretanien hade något folkrättsligt stöd för sina anspråk. Under nästan hela 70- och 80-talen pågick en väpnad konflikt om området mellan Mauretanien och Marocko och den väpnade befrielserörelsen POLISARIO Front. Mauretanien drog tillbaka sina anspråk på området år 1979 medan Marocko har annekterat nästan 75 % av Västsaharas yta ända tills idag. Området är rikt på naturresurser (fosfat, fiskevatten och eventuellt olja).

Redan 1990 beslutades det, inom ramen för vapenstilleståndsförhandlingarna mellan POLISARIO Front och Marocko, att en folkomröstning skulle äga rum så att västsaharierna själva skulle få bestämma sitt öde om självständighet eller inkorporering i Marocko. En FN-mission instiftades för att övervaka processen men folkomröstningen har fortfarande inte ägt rum. Många västsaharier lever under extremt svåra omständigheter i flyktingläger i sydvästra Algeriet. De som är kvar i sitt hemland förbjuds av Marocko att verka för självständighet. Kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom arbiträra fängslanden, tortyr och inskränkningar i yttrande- demonstrations- och organisationsfriheten är vanligt förekommande.

I Västsahara samarbetar Kristna Fredsrörelsen med ickevåldsrörelsen NOVA. NOVA verkar för att öppna utrymmen för dialog kring svåra frågor, som olika generationers erfarenheter av väpnat våld och tankar kring framtiden. De vill med ickevåldsmedel visa alternativ till en återgång till väpnad kamp, diskuterar ickevåld med barn och ungdomar men även med lärare och myndigheter.

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE