Vill du veta mer ickevåld, aktivt fredsarbete och nedrustning? Eller prata om civilkurage, fördomar och religionsdialog i konfirmandgruppen? Kristna Fredsrörelsen kan komma till din församling, skola, förening eller annat sammanhang för att föreläsa och hålla workshops om dessa och andra frågor.

Följande är förslag på föreläsningar Kristna Fredsrörelsen kan erbjuda. Vi försöker alltid, i så stor utsträckning som möjligt, att anpassa föreläsningen/workshopen efter beställarens önskemål.

1. VI BYGGER FRED TILLSAMMANS – inspirationsföreläsning om fred och ickevåld

Inspirationsföreläsning/workshop om hur Kristna Fredsrörelsen tillsammans med lokala organisationer i Latinamerika, Sydsudan, Mellanöstern och Västsahara arbetar för fred, mänsklig säkerhet och demokrati, men även om hur vi i Sverige verkar för religionsdialog, ickevåld och nedrustning. I föreläsningen/workshopen ingår presentationer av metoder, verktyg och möjligheter för deltagarna att i sin vardag vara med och förändra.

Föreläsare: Medarbetare på Kristna Fredsrörelsen, styrelseledamöter eller medlemmar i rörelsen
Tidsåtgång: 1,5 timme inkl. diskussioner och övningar
För frågor om kostnad och bokning: Kontakta Organisationssekreterare Mari Lindgren på 08-453 68 76 eller [email protected]

2. ATT GÅ BREDVID – om att vara fredsobservatör

För att förändra världen och uppnå fred och rättvisa krävs att människor engagerar sig, men på många håll i världen kan detta vara förenat med livsfara. Kristna Fredsrörelsen skickar fredsobservatörer till Colombia, Guatemala och Mexiko för att skydda människor som hotas på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Under föreläsningen får vi se bilder och höra inspirerande berättelser och vittnesmål från de människor som fredsobservatörerna arbetar med i Latinamerika. Fredsobservatörerna tar oss med på en resa långt bort från den trygga svenska vardagen och låter oss möta personer som riskerar sina liv för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Föreläsare: Tidigare fredsobservatörer och kanslipersonal som arbetar med fredstjänst
Tidsåtgång: 1,5 timme inkl. diskussioner och övningar
För frågor om kostnad och bokning: Kontakta [email protected], 08-453 68 79

3. TRYGG MED FÄRRE VAPEN – mänsklig säkerhet och nedrustning

Både den internationella säkerhetspolitiska situationen och säkerhetsbegreppet i sig påverkas av de förändringar vi sett i världen sedan kalla krigets slut och kriget mot terrorismen. Kristna Fredsrörelsen sätter mänsklig säkerhet som mål för säkerhetspolitiken och menar att nedrustning är en av de viktigaste medlen för att öka människors säkerhet. Fokus för Kristna Fredsrörelsens arbete med säkerhetspolitik är svensk och internationell vapenhandel samt små och lätta vapen. Våra föreläsning kan handla om ett eller flera av följande ämnen:

  • Den internationella vapenhandeln och hur vi kan engagera oss som kyrkor och församlingar, ungdomsgrupper eller enskilda.
  • Sveriges vapenexport och vad vi kan göra åt den. Vi berättar om hur Sverige har kunnat bli en av världens största vapenexportörer och ger tips på hur människor kan engagera sig mot den svenska vapenexporten.
  • Små och lätta vapen och hur väpnat våld påverkat utvecklingen i fattiga länder.

Föreläsare: Kanslipersonal med kunskap om mänsklig säkerhet och nedrustningsfrågor
Tidsåtgång: 1,5 timme inkl. diskussioner och övningar
För frågor om kostnad och bokning: Kontakta utbildningssekreterare Anna Vigdis Gustavsson på 08-30 77 45 eller [email protected]

4. ICKEVÅLD FÖRÄNDRAR VÄRLDEN – träna dig i metoder som gör skillnad

Vill du testa vilka verktyg som kan användas för att skapa en bättre värld? Vill du genom övningar och rollspel utveckla din förståelse av vad ickevåld är? I så fall är du varmt välkommen att bjuda in en ickevåldstränare från Kristna Fredsrörelsen. Genom interaktiva övningar kommer vi gemensamt att upptäcka vad ickevåld kan innebära och hur vi kan använda oss av ickevåld för att skapa ett bättre liv för oss och vår omgivning. Idag används ickevåldsmetoder mer än någonsin, vilket har revolutionerat världen och bidragit till mer demokrati, rättvisa, fred och frihet. 

Föreläsare: Ickevåldsutbildare från Kristna Fredsrörelsens tränarnätverk
Tidsåtgång: Från två timmar till en hel helg
För frågor om kostnad och bokning: Kontakta utbildningssekreterare Anna Vigdis Gustavsson på 08-30 77 45 eller [email protected]

5. RELIGIONER BYGGER FRED – lär av Salaams vänner om religionsdialog och fredsbygge

Salaams vänner är ett samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Salaams vänner tror på freden. Vi tror att freden är en ledstjärna inom våra olika religiösa traditioner och att när vi möts i samtal och handling blir freden synlig.

Inom Salaams vänner finns cirka 40 stycken utbildade workshopsledare. Dessa personer håller workshops i fredsbygge, religionsdialog och civilkurage runt omkring i landet, till exempel i skolor, på fritidsgårdar och särskilt i de områden där kristna och muslimer samverkar. Vill du att Salaams vänner ska komma till din skola/församling/förening? Kontakta oss!

”Inom Salaams vänner använder vi våra skillnader som en styrka. Vi vill inspirera ungdomar till att jobba för ett bättre samhälle”
– Zuraiya Longdewa, workshopledare Salaams vänner

Föreläsare: Ett team med en kristen och en muslimsk workshopledare
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme inklusive övningar och diskussion
För frågor om kostnad och bokning: Kontakta utbildningssekreterare Anna Vigdis Gustavsson på 08-30 77 45 eller [email protected]

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE