Kristna Fredsrörelsen vill vara en hjälp för församlingar att verka för fred, lokalt och globalt.

Jesus vägrade vara en krigarkung och red istället in i Jerusalem på en åsna. Han stod på de svagas och utstöttas sida och uppmanade människor att älska varandra, även sina fiender. Hans liv visar på vad ickevåld skulle kunna vara.

Kristna Fredsrörelsen vill stötta och uppmuntra församlingar att aktivt arbeta för fred och ickevåld. Vi erbjuder material, föreläsningar och stöd i att arbeta med dessa frågor.

>> Information till församlingar från Kristna Fredsrörelsen

Vill du ha hjälp med att lyfta fredsfrågorna i din församling? Kontakta Jöran Lindeberg för mer information via [email protected] eller 08-453 68 40.

Stöd Kristna Fredsrörelsen

Församlingar kan vara med och stötta arbetet för fred, mänskliga rättigheter och nedrustning genom att ge en kollekt eller annan gåva till Kristna Fredsrörelsen. Alla som ger en kollekt får Kristna Fredsrörelsens tidning Fredsnytt och annat material som kan vara ett stöd för församlingen att arbeta för fred.

Vårt stöd till Kristna Fredsrörelsen grundar sig i evangeliets budskap. Det är kyrkans uppgift att arbeta för fred och rättvisa och en viktig del i detta är solidaritet med andra. Jag tycker därför att det är bra att vi kan både stödja Kristna Fredsrörelsen som församling samtidigt som jag sedan flera år också är medlem själv.

Lars-Olov Råsmark, pastor i Svärdsjö Missionsförsamling

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE