Kristna Fredsrörelsen stödjer lokala fredsaktörer i olika länder i Latinamerika och Nordafrika, som jobbar för att minska våld, bygga fred och stärka mänskliga rättigheter.

Kristna Fredsrörelsens ingång i vårt internationella arbete är att stödja det lokala civila samhället utifrån vår kompetens i konflikthantering, mänskliga rättigheter och ickevåld. Samverkan, lyhördhet, respekt, dialog och nyfikenhet är centralt för oss i samarbetet med andra organisationer. Stödet sker alltid utifrån en lokal förfrågan, där de berörda själva identifierat sina behov.

Olika typer av stöd

Stödet från Kristna Fredsrörelsen består inte bara i finansiellt stöd, utan kanske främst genom säkerhet (genom våra fredsobservatörer), tillgång till nätverk och samverkande (genom utbildningar och utbyten) samt genom kunskap och strategiskt samarbete för att driva frågor som vapenhandel och lagstiftning kring lätta vapen.

Skydd av människorättsförsvarare

Människorättsförsvarare är människor som arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter. I våldsdrabbade samhällen utsätts ofta dessa människor för våld eller hot om våld. Genom att Kristna Fredsrörelsen har fredsobservatörer som medföljer dessa personer minskar risken för våld och de kan fortsätta deras viktiga arbete för fred och mänskliga rättigheter.

> Läs mer om fredsobservatörernas arbete

Utbildning och utbyte för fred

Fokus för detta arbete är att ge förutsättningar för människor att agera mot orättvisor och våld samt för mänskliga rättigheter och demokrati. Det gör vi genom att stöjda insatser som syftar till att ge ökad kunskap och medvetenhet om ickevåld och mänskliga rättigheter. Det gör att människors egenmakt stärks och deltagarna i våra insatser får verktyg att kunna förändra den lokala situationen.

Bild: Exigimos justicia – Vi kräver rättvisa! Från Guatemala i samband med rättegången mot den förre diktatorn Ríos Montt.

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE