Vissa saker behöver röster samlas och gå ihop för att kunna förändra. Därför arbetar Kristna Fredsrörelsen med opinionsbildning för att åstadkomma en fredligare värld.

Kristna Fredsrörelsen samarbetar med organisationer och nätverk i olika delar av världen för att öka kontrollen av handeln med vapen, för att få världens länder att nedrusta samt att mänskliga rättigheter ska respekteras i de länder som vi verkar i. Även i Sverige behöver vi göra vår hemläxa. Sverige exporterar vapen till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Även våra svenska pensionspengar investeras i företag som kränker mänskliga rättigheter. För att förändra detta krävs tålamod, envishet och att vi är många!

Ger det resultat?

Att förändra komplicerade politiska processer, där så starka och mäktiga intressen som vapenindustrin är involverade, är svårt och tar tid. Trots det kan vi se resultat! Ett exempel på det är det vapenhandelsavtal som röstades igenom i FN våren 2013, det så kallade ATT-avtalet. Kristna Fredsrörelsen hade inför omröstningen arbetat tillsammans med andra organisationer i cirka tio år för att få till stånd ett avtal. Vi satt bland annat med i koordinationen för Control Arms, en kampanj som startades för att driva på världens ledare att skriva på ett avtal. Och till slut blev det verklighet!

> Lär dig mer om hur Kristna Fredsrörelsen ser på vapenexport, vapenhandel och nedrustning med mera

Ditt engagemang är viktigt

Du kan vara med i arbetet för en fredligare och rättvisare värld! Genom att göra din röst hörd har du möjlighet att påverka. Gå med i kampanjer, skriv insändare, kontakta politiker, prata med vänner och bekanta – ditt engagemang är viktigt!

> Till Engagera dig-sidorna

Bild: Manifestation för att AP-fonderna inte ska investera pensionspengar i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön, i samband med överlämning av 3360 namnunderskrifter till Finansdepartementet

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE