Mötet med en förmodad fiende kan leda till att finna en vän för livet. Kristna Fredsrörelsen stödjer organisationer i våldsdrabbade länder som främjar religionsdialog.

Genom historien finns tyvärr allt för många exempel på där religion används som ett medel för att spä på och förvärra en konflikt. Vi inom Kristna Fredsrörelsen tror däremot på religionens fredsskapande kraft. Vi ser exempel på detta dagligen i vårt arbete, där våra samarbetsorganisationer skapar mötesplatser för människor från olika religioner i syfte att bygga fred.

Ett sådant exempel är vår samarbetsorganisation ONAD i Sydsudan, som verkar i samhällen där motsättningar mellan kristna och muslimer ofta är stark. När de samlar kristna och muslimer i sina workshops är det inte sällan första gången de möter och pratar med en person från den andra gruppen, vilket kan vara omvälvande och skapa oväntade vänskaper.

Religionsdialog är även en viktig del av Kristna Fredsrörelsens arbete i Sverige. I vår verksamhet Salaaams vänner utbildade vi kristna och muslimska ungdomar att tillsammans träna skolor, församlingar och andra intresserade organisationer i religionsdialog. Projektet Salaams vänner avslutades 2013, men tränarna är fortfarande aktiva och åker gärna ut för att föreläsa och workshoppa.

> Mer om Salaams vänner

Under 2016-2017 drev vi även pilotprojektet Medföljare tillsammans med Equmeniakyrkan och Sveriges Interreligiösa Råd. I projektet utbildade vi personer från olika religiösa samfund som tillsammans vill vara ett moraliskt stöd och öka säkerheten för flyktingar som bor på asylboenden.

> Mer om projektet Medföljare

Bild: Gemensam bönemanifestation med muslimer och kristna under Almedalsveckan 2012.

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE