uttalande sydsudan jan 2014
“Vi vill ha fred nu, inte imorgon”

Idag den 8 januari har Kristna Fredsrörelsens sydsudanesiske samarbetsorganisation ONAD (Organisation for Nonviolence and Development) lämnat in ett uttalande för en omedelbar lösning på konflikten till bl.a. parlamentet i Sydsudan. ”Vi verkar för fred och vi vill ha det nu, inte imorgon” säger Moses Monday John, generalsekreterare för ONAD.

Sedan den 15 december har Sydsudan drabbats av stridigheter mellan president Salva Kiirs regeringsstyrkor och rebellgrupper trogna den förra vicepresidenten Riek Machar. Civilbefolkningen har drabbats mycket hårt av striderna. 1000 personer har dödats och 200 000 människor har tvingats fly från sina hem.

Sedan några dagar pågår fredssamtal i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Idag har ONAD tillsammans med 300 andra civilsamhällesorganisationer skrivit under ett uttalande där de vädjar till parlamentet och andra aktörer att skyndsamt hitta en fredlig, politisk lösning.

Läs uttalandet i sin helhet här

Moses Monday John är generalsekreterare för ONAD. Han förklarar vad konflikten egentligen handlar om:

– Konflikten handlar i grunden om en maktkamp inom SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) och mellan Sydsudans politiska ledare. Det är viktigt att förstå att konflikten inte är en konflikt mellan de etniska grupperna Dinka och Nuer. Etnicitet är snarare något som används av båda parterna för propaganda och för att mobilisera stöd.

Hur påverkas civila av konflikten?

– Många av de som dödats i konflikten är civila och otroligt många har tvingats fly från sina hem. I grunden är alla väldigt rädda och det berättas att vissa har börjat missbruka olika identiteter, vilket ökar rädslan. Vi behöver omedelbart få skydd och säkerhet.

Hur påverkas ONAD och de ni arbetar med av konflikten?

– I december drabbades en man i ONAD av att hans hem i Juba plundrades. Han har nu ingenting kvar och vi har på volontärbasis samlat in några av våra egna kläder för att ge till honom. Vi påverkas alla av att vi inte alltid kan komma till arbete och när vi är där kan vi endast vara där en begränsad tid. Vi kan heller inte utföra resor i arbetet.

Vad gör ONAD just nu för att verka för att fred återupprättas?

– Vi ser att det är väldigt viktigt att civilsamhället är en stark, enad röst för fred. Det arbetar vi hårt för. Jag har just varit på ett möte med South Sudan Civil Society Alliance som förenar över 300 organisationer i Sydsudan. Tillsammans har vi skrivit en petition som vi skickat till parlamentet, den regionala östafrikanska organisationen IGAD som medlar i konflikten, Afrikanska unionen och andra nyckelaktörer. Vi verkar för fred och vi vill ha det nu, inte imorgon. Vi vädjar till båda sidorna som förhandlar att lägga all kraft på att uppnå en överenskommelse om eldupphör och avslutande av fientligt agerande. Både parterna måste förbinda sig till att hitta en politisk lösning på konflikten.

Vilka resultat tror du fredssamtalen kommer resultera i?

– Det som vi kräver och aktivt arbetar för är en överenskommelse om eldupphör och att övergreppen mot civilbefolkningen upphör. De har inget val, om inte parterna kommer överens i fredssamtalen så är det troligt att det leder till inbördeskrig.

Sudan har nyligen gått ut med att man tillsammans med regeringen i Sydsudan diskuterar en mixad väpnad styrka för att skydda oljefälten i Sydsudan. Vad säger du om det?

– Som ickevåldsorganisation är vi tydliga med att vi behöver sluta kriget och omedelbart få ett slut på striderna. Vi behöver inte militära lösningar. Om striderna upphör, varför ska vi då skydda oljan?

Det internationella samfundet har reagerat snabbt i konflikten i Sydsudan. Agerar man på rätt sätt?

– Vi behöver omedelbart fred, dialog och skydd av civila och det är bra att internationella samfundet stödjer detta. Det finns alltid intressen från olika aktörer, men det är avgörande att internationella samfundet agerar opartiskt och skyddar civilbefolkningen. Den humanitära situationen är redan mycket allvarlig i stora delar av landet med många som svälter. Konflikten leder till en humanitär katastrof och det är väldigt viktigt att internationella samfundet ger humanitärt stöd och säkerställer att denna hjälp kommer fram till de nödställda.

The Guardian rapporterade strax efter kl 13 den 8 januari att fredssamtalen faller samman och att Uganda, lierade med Salva Kiir, skickar in egna styrkor i Sydsudan. Läs artikeln här.

Bild: Deng Athuai Mawiir Rehan, ordförande för South Sudan Civil Society Alliance lämnar över uttalandet till  parlamentets representant Yasmin Samuel.

Mer om situationen i Sydsudan

> Uttalande från FN:s humanitära koordinator i Sydsudan

> UNOCHA:s handlingsplan för krisen i Sydsudan

Comments (1)

Comments are closed.