Tack månadsgivare - Kristna Fredsrörelsen

Tack för din gåva!

Vår verksamhet skulle inte vara möjlig utan engagerade personer som du.

Som månadsgivare bidrar du till fred, ickevåld och mänskliga rättigheter varje dag, året runt! Genom att stödja Kristna Fredsrörelsens arbete stärker du skyddet för hotade människorättsförsvarare, bidrar till ickevåldslig konflikthantering samt stödjer fredsinsatser i Sverige och världen.

Vänliga hälsningar,
Kristna Fredsrörelsen