Folkbildning för fred - Kristna Fredsrörelsen

Folkbildning för fred

Kristna Fredsrörelsen folkbildar i strategiskt ickevåld, civilkurage och konfliktkänslighet i Sverige och i konfliktområden i världen. Vi tror på en aktiv fredskultur där vi varje dag verkar för att öka individers förmåga att organisera sig, agera och påverka. Genom ett demokratiskt och jämlikt kunskapsutbyte för fred kan vi tillsammans skapa social förändring. När fler stärker sin ickevåldsliga verktygslåda för konflikthantering kan vi skapa inkluderande och trygga samhällen. Har du frågor angående våra utbildningar? Välkommen att kontakta oss via info@krf.se.
Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred
Webinarieserie. I Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred samlas vi vid fyra separata tillfällen för fördjupning, diskussion och reflektion. Vi arbetar med praktiska tillvägagångssätt för att använda ickevåld i strategi och handling för att förändra ojämlika strukturer i samhället.
Fred, ickevåld och ledarskap – distanskurs på Härnösands folkhögskola
Vill du ha erfarenhet av internationellt fredsarbete? Skulle du vilja stärka din förmåga att agera i din vardag eller bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet? Då är det här en utbildning för dig!
En introduktion till konfliktkänsligt utvecklings
samarbete
Workshoppen är ett första steg mot att uppfylla Sidas krav på att arbeta med ett konfliktperspektiv. Deltagarna får förståelse för vad konfliktkänslighet innebär och lär sig de grundläggande koncepten i metoden Do No Harm.
Öva upp ditt civilkurage
Du får verktyg till att stå upp för den som blir utsatt för orättvisor genom härskartekniker, sexism, våld och rasism – i fikarummet, på bussen eller ute på stan. Civilkuraget måste sitta i kroppsminnet, därför innehåller passet praktiska övningar inom:
Konflikthantering
Denna utbildning lär dig att dra nytta av konflikter istället för att låta dem störa verksamheten. Utifrån er verklighet och tillsammans med våra utbildare får er grupp träna på hur ni känner igen en konflikt, hur kraften i konflikten kan användas konstruktivt och hur ni kan hantera konflikter utan att bryta ned varandra.
Agera mot orättvisor med ickevåld
Kristna Fredsrörelsen har ett nätverk av utbildade ickevåldstränare som finns tillgängliga i större delen av landet. En workshop täcker följande områden, men kan också anpassas efter önskemål: