Debatt - Kristna Fredsrörelsen

Debatt

april 9, 2024
Inkludera kunskap om Natos folkrättsbrott i skolan
Kunskap om bland annat Nato och folkrätt ska ingå i ämnet samhällskunskap för landets gymnasieelever från och med höstterminen 2025. Kristna Fredsrörelsen förutsätter att undervisningen blir saklig och allsidig, med utgångspunkt i fakta.
mars 13, 2024
Debatt: Förbjud kärnvapen på svenskt territorium
När vi nu träder in i Nato måste regeringen ta svenskarnas önskan om en kärnvapenfri värld på allvar och säkerställa att massförstörelse­vapen inte används i vårt namn. Det skriver företrädare för flera organisationer.
mars 7, 2024
Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår och andras säkerhet
Kristna Fredsrörelsen anser att den svenska anslutningen till Nato är ett tydligt uttryck för en föråldrad syn på vad säkerhet är och hur den kan uppnås, där nästan all uppmärksamhet riktas mot militära strategier.
januari 15, 2024
Hög tid att införa ickevåld och främjande av fredskultur i läroplanerna
Kristna Fredsrörelsen vill påminna om Sveriges åtaganden att främja en kultur av fred och ickevåld i skolornas läroplan inom ramen för de globala målen. Vi står redo att dela med oss av vår kompetens på området!
december 16, 2023
Vi behöver göra fredsexperiment!
Hur är det att odla potatis och försöka leva på ett sätt som vårdar guds skapelse medan F21-flygplan hela tiden flyger över ens huvud – som en ständig påminnelse om den pågående upprustningen?
december 3, 2023
Fredsnytt nummer 2 2023
Fredspolitiska perspektiv: Förnyat motstånd
september 29, 2023
Sverige behöver mindre polarisering och mer samhälle
Kristna Fredsrörelsens uttalande med anledning av Ulf Kristerssons tal till nationen 
september 13, 2023
Regeringen undergräver debatten om fred och säkerhet
Regeringen vill strypa finansieringen till ideella organisationers arbete kring fred och säkerhet. Det kommer att leda till drastiskt försämrad kunskap hos såväl beslutsfattare som allmänhet. Det kommer också att innebära ett grundskott mot en stolt svensk demokratitradition, som bygger på ett engagerat åsiktsutbyte mellan stat och civilsamhälle.
juli 11, 2023
Nato-vägvalet bygger på en bristfällig analys av dess konsekvenser för människor i Sverige och i världen
Uttalande. Vägen till svenskt medlemskap i militäralliansen Nato står öppen efter att Turkiets president säger sig redo att godkänna den svenska ansökan.
juli 8, 2023
Sveriges strategi leder till en upprustningsspiral
Kristna Freds medverkar i Dagens Nyheter sammanställning av fyra Nato-kritiska röster som förespråkar alliansfrihet