Om oss - Kristna Fredsrörelsen

Om oss

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar praktiskt för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Vår rörelse bildades 1919 av personer som drevs av övertygelsen att det är oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Idag samlar vi människor med olika tro och drivkrafter som står enade i övertygelsen om ickevåldets transformerande kraft, och som aktivt bidrar för att skapa ett hållbart samhälle för människor och jorden vi delar.

Det globala perspektivet är en omistlig del av vår identitet. Tillsammans med andra fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld.

International Fellowship of Reconciliation

Kristna Fredsrörelsen är en del av den internationella paraplyorganisationen International Fellowship Of Reconciliation (IFOR), som  samlar trosbaserade organisationer i 48 länder i alla kontinenter. IFOR är representerad vid FN i New York, Genève, Wien och Paris (Unesco) och förmedlar vittnesmål och expertis utifrån olika regionala perspektiv med syfte att främja icke-våldsalternativ inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och nedrustning. IFOR har observatörs- och konsultativ status i FN, i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och Unescos organisationer.

 

[uppdaterat 2023-02-09]

Vårt uppdrag

Vi bygger fred i vardagen och i våldsamma konflikter, genom praktiska ickevåldsmetoder. För oss är mänskliga rättigheter och rättvisa en förutsättning för en hållbar fred.

Läs mer om vårt uppdrag.

Ickevåld!

Ickevåld handlar om mod att i vardagen ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt och långsiktigt för att omvandla konflikter.

Lär dig mer om ickevåld.

Vår rörelse

Medlemmar! Lokalgrupper! Ickevåldstränare! Kreativa aktivister!

Läs mer om vår rörelse och delta du också.

Mer från Kristna Fredsrörelsen

januari 9, 2023
Årsmöte 2023
Kristna Fredsrörelsens årsmöte ägde rum den 22 april 2023
december 20, 2022
Historisk träff i Juba när IFOR höll rådslag
IFOR:s rådslag i Juba, Sydsudan, var det första någonsin att hållas på den afrikanska kontinenten. 60 delegater från Afrika, Amerika, Asien och Europa deltog i sammankomsten, som hölls i hybridformat. Rådslaget föregicks av en offentlig konferens Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons Learned in South Sudan, som också sändes digitalt.