Om oss - Kristna Fredsrörelsen

Om oss

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar praktiskt för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Vår rörelse bildades 1919 av personer som drevs av övertygelsen att det är oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Idag samlar vi människor med olika tro och drivkrafter som står enade i övertygelsen om ickevåldets transformerande kraft, och som aktivt bidrar för att skapa ett hållbart samhälle för människor och jorden vi delar.

Det globala perspektivet är en omistlig del av vår identitet. Tillsammans med andra fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld.

Vårt uppdrag

Vi bygger fred i vardagen och i våldsamma konflikter, genom praktiska ickevåldsmetoder. För oss är mänskliga rättigheter och rättvisa en förutsättning för en hållbar fred.

Läs mer om vårt uppdrag.

Ickevåld!

Ickevåld handlar om mod att i vardagen ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt och långsiktigt för att omvandla konflikter.

Lär dig mer om ickevåld.

Vår rörelse

Medlemmar! Lokalgrupper! Ickevåldstränare! Kreativa aktivister!

Läs mer om vår rörelse och delta du också.

Bli medlem

Som medlem i Kristna Fredsrörelsen blir du del av ett globalt arbete för att befria världen från våld. Dessutom får du vår medlemstidning Fredsnytt, inbjudningar till intressanta arrangemang och möjlighet att träffa likasinnade i en lokalgrupp nära dig.

Bli medlem nu

Bli givare

Ickevåldsmetoder är effektiva och billiga, men inte gratis. Vi behöver ditt stöd! Genom din gåva bidrar du till att stoppa svensk vapenexport, att människorättsförsvarare kan utföra sitt arbete utan fruktan, att skolbarn i Sydsudan får gå på fredsklubbar, och mycket annat.

Bli givare

International Fellowship of Reconciliation

Kristna Fredsrörelsen är en del av den internationella paraplyorganisationen International Fellowship Of Reconciliation (IFOR), som  samlar trosbaserade organisationer i 48 länder i alla kontinenter. IFOR är representerad vid FN i New York, Genève, Wien och Paris (Unesco) och förmedlar vittnesmål och expertis utifrån olika regionala perspektiv med syfte att främja icke-våldsalternativ inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och nedrustning. IFOR har observatörs- och konsultativ status i FN, i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och Unescos organisationer.

Mer från Kristna Fredsrörelsen

oktober 20, 2023
Lars Ingelstam: Vår uppgift är att förbereda för tiden efter kriget
Lars Ingelstams bok Fredspolitiska perspektiv, är en ”grundkurs” i säkerhetspolitik som innefattar ickevåld och annan fredlig konfliktlösning.
januari 15, 2024
Krig är ett misslyckande – rusta för fred!
Tidningen Dagen tar in Kristna Fredsrörelsens perspektiv på diskussionen kring säkerhetsläget som blossat upp den senaste veckan. Vi önskar att regeringen talade mer om hur krig ska undvikas och manar till enande retorik som skapar trygghet.
januari 22, 2024
Vapenvägran åter i fokus för Kristna Fredsrörelsen
Den allmänna värnplikten är på återgång och med den följer ett ökat behov av att informera ungdomar om rätten att vägra vapen.