Kristna Fredsrörelsen – för alla som med fredliga medel vill agera för fred, demokrati och mänskliga rättigheter

Över hela världen finns människor som brinner för fred. De är fredsivrare som visar att freden är möjlig utan våld och förtryck, att det faktiskt går att göra skillnad – att jag och du kan vara den förändringens röst vi själva hoppas på. Även i de svåraste konflikter.

Inom Kristna Fredsrörelsen vet vi att det är svårt. Ändå vägrar vi ge upp. Vår drivkraft är att samla människor i hopp om ett annat samhälle – en värld där fred och rättvisa råder, där militärer rustat ned och där konflikter hanteras med fredliga medel.

Vi finns på plats i konfliktområden

Ett av våra bidrag är att finnas på plats i konfliktområden. I Colombia, Guatemala, Mexiko, Västsahara och Sydsudan stöder vi lokala fredsaktörer i deras arbete för att, genom ickevåldsliga metoder, stärka mänskliga rättigheter och bygga fred. Till konfliktländer åker varje år fredsobservatörer för att delta i arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. De blir del av globala nätverk och utbildas för att rapportera övergrepp mot mänskliga rättigheter och skydda de människor som aktivt arbetar för fred och rättvisa.  Genom vår närvaro i mycket svåra konflikter – och genom att utbilda lokala fredsorganisationer – är vi ett viktigt stöd för befolkningen och civila samhällets möjligheter att fortsätta sitt långsiktiga arbete för fred.

Vi granskar och bildar opinion

Kristna Fredsrörelsen vill också vara en stark opinionsbildare. Vi granskar försvars- och säkerhetspolitiken i Sverige, driver på för att världens ledare ska enas kring kraftfulla nedrustningsavtal och förebygga väpnade konflikter. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer bildar vi opinion mot handel och produktion av vapen. Vi anordnar även regelbundet utbildningar i ickevåld, konflikthantering och religionsdialog.

Vi driver på kyrkor att aktivt verka för fred

En annan viktig uppgift är att tillsammans med kyrkor och andra religiösa trossamfund driva ett aktivt fredsarbete och ta avstånd från våld i alla dess former. Mötet, respekten och samarbetet inom och mellan olika religioner är omistligt i arbetet för en fredligare värld.

Vi finns till tack vare dig

Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening och har funnits i Sverige sedan 1919. I dag är vi en av landets största fredsrörelser med ideellt aktiva i alla åldrar. Våra medlemmar och lokala föreningar är grunden i vår rörelse. Det finns många sätt att stötta och påverka vårt arbete, exempelvis genom att bli medlem eller att ge en gåva till vårt arbete.

Välkommen du också!

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE