Om oss - Kristna Fredsrörelsen

Om oss

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Vår rörelse bildades 1919 av personer som drevs av övertygelsen att det är oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Idag samlar vi människor med olika tro och drivkrafter som står enade i övertygelsen om ickevåldets transformerande kraft.

Tillsammans med andra fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Kristna Fredsrörelsen är en del av den internationella paraplyorganisationen International Fellowship Of Reconciliation (IFOR) som samlar trosbaserade organisationer i över 40 länder.

Vårt uppdrag

Vi bygger fred genom ickevåld, i vardagen och i våldsamma konflikter. För oss är mänskliga rättigheter en förutsättning för en hållbar fred.

Läs mer om vårt uppdrag.

Vad är ickevåld?

Ickevåld handlar om mod att ingripa mot våld och orättvisor och samtidigt arbeta konstruktivt för att hantera konflikter.

Lär dig mer om ickevåld.

Vår rörelse

Medlemmar, lokalgrupper, ickevåldstränare och kreativa aktivister. Läs mer om vår rörelse och bli medlem du också.

Mer från vår rörelse

januari 9, 2023
Årsmöte 2023
Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!
december 18, 2022
Nominera till Kristna Fredsrörelsens styrelse
Vem tycker du ska sitta i Kristna Fredsrörelsens styrelse?
december 20, 2022
Historisk träff i Juba när IFOR höll rådslag
IFOR:s rådslag i Juba, Sydsudan, var det första någonsin att hållas på den afrikanska kontinenten. 60 delegater från Afrika, Amerika, Asien och Europa deltog i sammankomsten, som hölls i hybridformat. Rådslaget föregicks av en offentlig konferens Armed Conflicts and Peaceful Transition in Africa: Lessons Learned in South Sudan, som också sändes digitalt.